Tarkastusratkaisut edistävät tuotannon laatua | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Tarkastusratkaisut edistävät tuotannon laatua

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tarkastusratkaisut edistävät tuotannon laatua

Tuotemerkin maineen ylläpitäminen on erittäin tärkeää, mutta moni asia voi vaikuttaa maineeseen negatiivisesti.

Älykkäillä automaatioratkaisulla voit ehkäistä maineen tahriintumisen riskiä, kun myyntiin ei pääse viallisia tuotteita (jotka edellyttävät takaisinvetoja).

Konenäköjärjestelmät

Konenäköjärjestelmämme ovat laajasti käytössä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Ne pystyvät valvomaan useimpia tuotannon osatekijöitä, jolloin valmistajat pystyvät ratkaisemaan ongelmia ennen kalliita tuotannon hävikkejä. Nämä järjestelmät lukevat ja tarkistavat koodeja luotettavasti missä tahansa muodossa koko tuotantoketjun läpi aina raaka-aineiden käsittelystä ja ensisijaisesta toissijaiseen ja kolmanteen pakkaamisvaiheeseen.

Automaatio vähentää elintarviketuotteiden takaisinvetoja

Tuotteiden takaisinvedot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2015. Robert Brooks kertoo, kuinka tehokas ja integroitu tehdasautomaatio voi vähentää kalliita ja haitallisia takaisinvetoja.

Elintarviketeollisuuden tuotteiden takaisinvedot ovat Isossa-Britanniassa huomattava ongelma tuotteiden valmistajille, eikä ongelmasta olla pääsemässä eroon. Raporttien mukaan vuonna 2015 takaisinvetojen määrä kasvoi 80 % eli 159:ään*. Haittaa aiheutuu siis sekä maineelle että taloudelle.

Valtaosa takaisinvedoista johtuu mainitsematta jääneistä valmistusaineista (kuten allergeeneista), mutta myös bakteerikontaminaatio, metallit ja muut vierasaineet olivat syynä monessa tapauksessa.

Tuotteiden valmistajien on tiedettävä nykyisten tuotantotrendien vaikutukset tuotemerkintöihin ja -pakkauksiin. Erilaisten tuoteversioiden pienet erät, uudelleen koostetut vakiintuneet tuotteet ja uudelleen suunnittelut pakkaukset voivat johtaa virheisiin.

Jälleenmyyjien ja kolmansien osapuolten standardit todennäköisesti määrittävät tuotantolinjan ulkopuolisen testauksen ja tuotantolinjalla tehtävän epäpuhtauksien tarkistuksen tason, mutta standardit kehittyvät jatkuvasti. Valmistajien on pysyttävä ajan tasalla sekä muutoksista että elintarviketietojen kuluttajille antamista koskevasta säädöksestä, jossa on uudet erittäin tarkat pakkauksen tietoja koskevat määräykset.

Lataa koko artikkeli oheisesta linkistä.

Tarkastusratkaisut

omag 420 x 300 sol

Konenäkö tarkistaa viimeisen käyttöpäivän

Huippuluokan pakkauskone, joka on pienikokoinen, luotettava, täynnä innovatiivisia ominaisuuksia ja jonka kaikkiin osiin on helppo pääsy. Lue Omagin yhdessä Omronin kanssa suunnittelemista uusista stick-pack-pakkauskoneista, jotka on tarkoitettu Dompén Okitask-lääkevalmisteen pakkaamista varten.

Read more
Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Lääketeollisuuden sopimusvalmistaja

Kuinka sopimusvalmistaja onnistui tuottamaan miljoona sarjoitettua pakkausta useille lääketeollisuuden asiakkaille, joilla on vaihtelevat vakiokäytännöt ja menetelmät? Kuinka tämä kaikki onnistui monesta tuotantolaitoksesta, sopimusvalmistajasta, uudelleenpakkaajasta ja muista palveluntarjoajista koostuvassa verkostossa niin, että EU:n määräyksiä noudatettiin ja kaikki yksilölliset koodit saatiin rekisteröityä keskusjärjestelmään?

Read more

Tekniikka

Miksi kannattaa valita Omron?

Älykkäät tehtaat sekä tehokkaat ja toimivat toimitusketjut ovat innovatiivisen tuotannon kulmakiviä. Niiden avulla voit löytää uusia markkinamahdollisuuksia ja vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Omronin kattava valikoima onkin kehitetty siten, että sitä on helppo muokata tuotannon muuttuviin tarpeisiin.

Integroitu, innovatiivinen ja interaktiivinen

Ratkaisumme on kehitetty Omronin kolmen i:n automaatiokonseptin mukaisesti – järjestelmät ovat integroituja, innovatiivisia ja interaktiivisia.

  1. Yhteyksillä varustettu tehdas, jossa koneautomaatio on yhdistetty saumattomasti yrityksen IT-järjestelmiin olennaisten tietojen keräämistä ja välittämistä varten. 
  2. Älykäs tehdas, jossa kerättyjä tietoja voidaan analysoida älykkäästi, ja joiden avulla voidaan ennakoida tarpeelliset huoltotoimenpiteet, kehittää prosesseja ja vähentää resurssien ja energian käyttöä sekä jätteiden määrää.
  3. Yhteistyöhön perustuva tehdas, jossa koneet ja ihmiset työskentelevät rinnakkain. Näin voidaan yhdistää ihmisten intuitiivisuus, joustavuus, osaaminen ja mukautuvuus koneiden ominaisuuksiin, joita ovat toistettavuus, tarkkuus, voima, nopeus, itsenäinen toiminta ja yhteysmahdollisuudet.

Järjestelmätoimittajien verkosto

Omronilla on laaja järjestelmätoimittajien verkosto, jonka avulla voidaan kehittää monia erilaisia ratkaisuja. Näin voidaan vähentää kustannuksia, tehostaa prosesseja ja parantaa tuottavuutta missä tahansa elintarvike- ja juomateollisuuden kohteessa. Verkostomme sisällä voit hyödyntää järjestelmätoimittajiamme, joilla on asiaankuuluvaa alan kokemusta ja paikallinen edustus markkina-alueellasi.