Integroitu robotiikka joustavan tuotannon perustana | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Integroitu robotiikka joustavan tuotannon perustana

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Integroitu robotiikka joustavan tuotannon perustana

Teollisuusrobotit tarjoavat turvallisen, joustavan ja hygieenisen ratkaisun erilaisiin käsittelytarpeisiin.

Robotit ovat tuttuja toimijoita jo monella alalla, ja ne hoitavat niin arkipäiväisiä tehtäviä kuin huipputeknisiä toimenpiteitä. Tuotannon alalla, esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa, robotiikkaa ei kuitenkaan vielä hyödynnetä samalla tavalla kuin muilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa. Sopivat robotiikkaratkaisut auttavat tehostamaan tuottavuutta, lisäämään hygieenisyyttä, vähentämään tilantarvetta ja parantamaan turvallisuutta. 

Robotiikka elintarvikkeiden tuotantolinjastoilla

Tarkastellaanpa tavanomaista elintarviketuotantolinjastoa. Siellä on lukuisia kohteita, joissa robotiikasta olisi hyötyä. Elintarvikkeiden ensisijaisessa käsittelyssä tai raakakäsittelyssä sitä voidaan helposti käyttää tuotteiden valintaan, suuntaamiseen ja sijoittamiseen. Toissijaisissa toiminnoissa robotiikka toimii erinomaisesti muun muassa pakkausten tarkassa ja optimoidussa asettelussa. Robotit hoitavat nämä tehtävät nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti.

Robotiikkaratkaisut: SCARA-roboteista moninivelisiin robotteihin

Erilaisia robotiikkaratkaisuja voidaan käyttää kohteen vaatimusten, kuten hyötykuorman, tuottavuuden ja ympäristön, mukaan. Rinnakkais- tai Delta-robotit sopivat parhaiten nopeisiin, alhaisen hyötykuorman kohteisiin, kun taas SCARA sopii hieman hitaampiin mutta suuren hyötykuorman kohteisiin. Nivelrobotit ja kuusiakseliset robotit puolestaan sopivat ketteryyttä edellyttäviin kohteisiin.

Automaatioratkaisut joustaville tuotantolinjoille

Robot-assisted packaging: 30% more productivity
  • Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Combilo - a leading fruit and vegetables wholesaler in the Netherlands, recently installed a new robot-assisted packaging line and, overnight, increased productivity by 30%. The new packaging line includes delta robots and vision system from Omron and was built by the systems integrator EasyPack Technologies. Discover how our integrated solutions can boost your productivity by 30%

    02:21

30 % parempi tuottavuus ja vähemmän virheitä

Rinnakkaisrobotit ja konenäköjärjestelmä vauhdittavat paprikoiden pakkausta

Read more

Tekniikka

data integration 420x300 sol

Lisää potentiaaliasi tietojen integroinnin avulla

Onko ”Industry 4.0” jo todellisuutta? Futuristinen, teollinen maailma, jonka kaikki osat viestivät keskenään, kehittyy parasta aikaa. Sen toteutumisessa tietojen integrointi on keskeisessä osassa. Tuotantotietojen keräämisestä ja tallentamisesta on myös monia muita hyötyjä – ne muun muassa mahdollistavat laitteiston kokonaistehokkuuden eli OEE-arvon mittaamisen ja auttavat alkuperäisiä laitevalmistajia täyttämään jatkuvasti tiukkenevat lainsäädännölliset vaatimukset. Dan Rossek perehtyy tietojen integroinnin haasteisiin ja hyötyihin syvemmin artikkelissa ”From shop floor to top floor”.

Read more

Miksi kannattaa valita Omron?

Älykkäät tehtaat sekä tehokkaat ja toimivat toimitusketjut ovat innovatiivisen tuotannon kulmakiviä. Niiden avulla voit löytää uusia markkinamahdollisuuksia ja vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Omronin kattava valikoima onkin kehitetty siten, että sitä on helppo muokata tuotannon muuttuviin tarpeisiin.

Integroitu, innovatiivinen ja interaktiivinen

Ratkaisumme on kehitetty Omronin kolmen i:n automaatiokonseptin mukaisesti – järjestelmät ovat integroituja, innovatiivisia ja interaktiivisia.

  1. Yhteyksillä varustettu tehdas, jossa koneautomaatio on yhdistetty saumattomasti yrityksen IT-järjestelmiin olennaisten tietojen keräämistä ja välittämistä varten. 
  2. Älykäs tehdas, jossa kerättyjä tietoja voidaan analysoida älykkäästi, ja joiden avulla voidaan ennakoida tarpeelliset huoltotoimenpiteet, kehittää prosesseja ja vähentää resurssien ja energian käyttöä sekä jätteiden määrää.
  3. Yhteistyöhön perustuva tehdas, jossa koneet ja ihmiset työskentelevät rinnakkain. Näin voidaan yhdistää ihmisten intuitiivisuus, joustavuus, osaaminen ja mukautuvuus koneiden ominaisuuksiin, joita ovat toistettavuus, tarkkuus, voima, nopeus, itsenäinen toiminta ja yhteysmahdollisuudet.

Järjestelmätoimittajien verkosto

Omronilla on laaja järjestelmätoimittajien verkosto, jonka avulla voidaan kehittää monia erilaisia ratkaisuja. Näin voidaan vähentää kustannuksia, tehostaa prosesseja ja parantaa tuottavuutta missä tahansa elintarvike- ja juomateollisuuden kohteessa. Verkostomme sisällä voit hyödyntää järjestelmätoimittajiamme, joilla on asiaankuuluvaa alan kokemusta ja paikallinen edustus markkina-alueellasi.