Jäljitettävyyttä sarjoituksen avulla – joustavat pakkausratkaisut | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Jäljitettävyyttä sarjoituksen avulla – joustavat pakkausratkaisut

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Jäljitettävyyttä serialisaation avulla

Estä väärennökset ja tarjoa asiakkaille entistä enemmän tietoa

Yksittäisten tuotteiden jäljittäminen toimitusketjun joka vaiheessa on entistä tärkeämpää väärennösten torjumisessa ja asiakkaiden turvallisuuden lisäämisessä. Tämä koskee lääke-, kosmetiikka- ja tupakkateollisuutta sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuutta.

Perinteinen tuote- ja tuotantoerien mittakaavan jäljitettävyys tehostaa toimitusketjun riskinhallintaa. Serialisaatio puolestaan mahdollistaa tuotekohtaisen jäljitettävyyden. Tämä tarkoittaa, että yksittäiset tuotteet voidaan jäljittää aina valmistuksesta jakelun kautta myyntiin ja loppukäyttäjiin. Näin muun muassa varmistetaan, että yksittäiset tuotteet ovat aitoja ja että ne on toimitettu valtuutettujen jakelijoiden kautta.

Serialisaatiolla saavutettavassa jäljitettävyydessä on kaksi merkittävää haastetta:

  1. Tietojen käsittely sisäisesti toimitusketjuun kuuluvien yhteistyökumppaneiden kanssa ja asiakaspalvelimissa
  2. Tuotantolaitteiden ja -prosessien muuttaminen .

Näiden haasteiden ratkaisua varten on kehitetty kaksi toimintamallia, uuden tietojenkäsittely- ja tuotantoprosessin tarpeisiin: yhden järjestelmän kaksipisteratkaisu (yksittäinen, rajattu tuotetoimittaja) ja joustava kerrostettu ratkaisu. Kun tietojen käsittely erotetaan tuotannosta, joustava kerrostettu ratkaisu tuo järjestelmälle merkittäviä hyötyjä.

Perustiedot: mitä jäljitettävyydestä on tiedettävä

pharmaboxes 420x300 v2 sol

Ihmisen ja koneen luettavissa olevat 1D- ja 2D-koodit

Lakisääteiset vaatimukset ovat muuttuneet ja nykyään myös kuluttajat ja tuottajat peräänkuuluttavat entistä tarkempia tuotekohtaisia tietoja. Tämän vuoksi tuotannon ja pakkauslinjastojen jäljitysratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto on ollut vilkasta monilla aloilla – esimerkiksi lääketeollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sekä tupakka- ja elintarviketeollisuudessa.

Read more
eu image5 producttraceability 288x120 sol

Joustava kerrostettu ratkaisu

Sarjanumerojärjestelmien yhden järjestelmän kaksipisteratkaisu (yksittäinen, rajattu tuotetoimittaja) on tarkoitettu käyttövalmiille järjestelmille, jotka täyttävät kaikki tulostusta, tarkastuksia, tietojen käsittelyä ja vaihtoa toimitusketjun ja hallintopalvelimien kanssa koskevat vaatimukset.

Read more
eu keyvisual packaging 420x240 sol

Lääketeollisuuden tämänhetkinen tilanne

Tavoitteena on väärennettyjen tuotteiden tulvaa vastaan taisteleminen. Tätä pyritään tehostamaan useilla hankkeilla ja lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, jotka on jo otettu tai joita parhaillaan otetaan käyttöön ympäri maailman erityisesti lääketeollisuudessa.

Read more

Julkaisut

eu qrcode 420x240 sol

Tarkastusjärjestelmät tuotteiden jäljitettävyyden sovelluksiin

Lue, kuinka lääketeollisuuden sovelluspaketteja hyödyntävät tarkastusjärjestelmät integroivat sarjoitetut koodit toiminnanohjausjärjestelmiin ja kuinka kaikki muutkin tarkastustoimenpiteet voidaan määrittää toimimaan yhdessä järjestelmässä, jota käytetään yhdellä käyttöliittymällä.

Read more

Asiakkaittemme suosituksia

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Lääketeollisuuden sopimusvalmistaja

Kuinka sopimusvalmistaja onnistui tuottamaan miljoona sarjoitettua pakkausta useille lääketeollisuuden asiakkaille, joilla on vaihtelevat vakiokäytännöt ja menetelmät? Kuinka tämä kaikki onnistui monesta tuotantolaitoksesta, sopimusvalmistajasta, uudelleenpakkaajasta ja muista palveluntarjoajista koostuvassa verkostossa niin, että EU:n määräyksiä noudatettiin ja kaikki yksilölliset koodit saatiin rekisteröityä keskusjärjestelmään?

Read more
kraus 420x300 v2 sol

Krausin koodintarkistusjärjestelmä vastaa yksilöllisiin pakkaustarpeisiin

Pakkausteollisuuden ja graafisen teollisuuden erityislaitteisiin erikoistunut Kraus Maschinenbau on kehittänyt oman FK Codingline -järjestelmän. Järjestelmä tarkistaa ruoka- ja lääketeollisuudessa käytettävien pakkausten pakolliset jäljityskoodit sekä varmistaa, että ne vastaavat erittäin tiukkoja kansainvälisiä säännöksiä.

Read more

Tarvitsetko apua?

eu automationlayer serialisation 420x240 sol

Serialisaation käyttöönotto tuotantolinjalla

Aiheuttaako serialisaation käyttöönoton seuraava vaihe epävarmuutta? Voit ottaa meihin yhteyttä minkä tahansa järjestelmän käyttöönottovaiheen aikana – alustavissa tutkimuksissa ja piloteissa, kokonaisten laitteistojen ja koneiden käyttöönotossa ja loppuvaiheen parannuksissa ja päivityksissäkin.

Read more