Jäljitettävyyttä serialisaation avulla

Estä väärennökset ja tarjoa asiakkaille entistä enemmän tietoa

Yksittäisten tuotteiden jäljittäminen toimitusketjun joka vaiheessa on entistä tärkeämpää väärennösten torjumisessa ja asiakkaiden turvallisuuden lisäämisessä. Tämä koskee lääke-, kosmetiikka- ja tupakkateollisuutta sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuutta.

Perinteinen tuote- ja tuotantoerien mittakaavan jäljitettävyys tehostaa toimitusketjun riskinhallintaa. Serialisaatio puolestaan mahdollistaa tuotekohtaisen jäljitettävyyden. Tämä tarkoittaa, että yksittäiset tuotteet voidaan jäljittää aina valmistuksesta jakelun kautta myyntiin ja loppukäyttäjiin. Näin muun muassa varmistetaan, että yksittäiset tuotteet ovat aitoja ja että ne on toimitettu valtuutettujen jakelijoiden kautta.

Serialisaatiolla saavutettavassa jäljitettävyydessä on kaksi merkittävää haastetta:

  1. Tietojen käsittely sisäisesti toimitusketjuun kuuluvien yhteistyökumppaneiden kanssa ja asiakaspalvelimissa
  2. Tuotantolaitteiden ja -prosessien muuttaminen .

Näiden haasteiden ratkaisua varten on kehitetty kaksi toimintamallia, uuden tietojenkäsittely- ja tuotantoprosessin tarpeisiin: yhden järjestelmän kaksipisteratkaisu (yksittäinen, rajattu tuotetoimittaja) ja joustava kerrostettu ratkaisu. Kun tietojen käsittely erotetaan tuotannosta, joustava kerrostettu ratkaisu tuo järjestelmälle merkittäviä hyötyjä.

Perustiedot: mitä jäljitettävyydestä on tiedettävä

Pharmaboxes_420x300 v2.jpg

Ihmisen ja koneen luettavissa olevat 1D- ja 2D-koodit

Lakisääteiset vaatimukset ovat muuttuneet ja nykyään myös kuluttajat ja tuottajat peräänkuuluttavat entistä tarkempia tuotekohtaisia tietoja. Tämän vuoksi tuotannon ja pakkauslinjastojen jäljitysratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto on ollut vilkasta monilla aloilla – esimerkiksi lääketeollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sekä tupakka- ja elintarviketeollisuudessa.

Lue lisää
Flexible layer separates data handling from the production line

Joustava kerrostettu ratkaisu

Sarjanumerojärjestelmien yhden järjestelmän kaksipisteratkaisu (yksittäinen, rajattu tuotetoimittaja) on tarkoitettu käyttövalmiille järjestelmille, jotka täyttävät kaikki tulostusta, tarkastuksia, tietojen käsittelyä ja vaihtoa toimitusketjun ja hallintopalvelimien kanssa koskevat vaatimukset.

Lue lisää
EU_KeyVisual_Packaging_420x240.jpg

Lääketeollisuuden tämänhetkinen tilanne

Tavoitteena on väärennettyjen tuotteiden tulvaa vastaan taisteleminen. Tätä pyritään tehostamaan useilla hankkeilla ja lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, jotka on jo otettu tai joita parhaillaan otetaan käyttöön ympäri maailman erityisesti lääketeollisuudessa.

Lue lisää

Julkaisut

Asiakkaittemme suosituksia

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Lääketeollisuuden sopimusvalmistaja

Kuinka sopimusvalmistaja onnistui tuottamaan miljoona sarjoitettua pakkausta useille lääketeollisuuden asiakkaille, joilla on vaihtelevat vakiokäytännöt ja menetelmät? Kuinka tämä kaikki onnistui monesta tuotantolaitoksesta, sopimusvalmistajasta, uudelleenpakkaajasta ja muista palveluntarjoajista koostuvassa verkostossa niin, että EU:n määräyksiä noudatettiin ja kaikki yksilölliset koodit saatiin rekisteröityä keskusjärjestelmään?

Lue lisää

Tarvitsetko apua?

EU_AutomationLayer_Serialisation_420x240.jpg

Serialisaation käyttöönotto tuotantolinjalla

Aiheuttaako serialisaation käyttöönoton seuraava vaihe epävarmuutta? Voit ottaa meihin yhteyttä minkä tahansa järjestelmän käyttöönottovaiheen aikana – alustavissa tutkimuksissa ja piloteissa, kokonaisten laitteistojen ja koneiden käyttöönotossa ja loppuvaiheen parannuksissa ja päivityksissäkin.

Lue lisää