Lämpömuovaus, täyttäminen ja sulkeminen | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lämpömuovaus, täyttäminen ja sulkeminen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lämpömuovaus, täyttäminen ja sulkeminen

Laitteen kuvaus

Lämpömuovaus-, täyttö- ja sulkukone lämmittää lämpömuovattavan materiaaliverkon ja muotoilee sen paineen/alipaineen avulla. Kun muoto on täytetty, se suljetaan yläkalvolla, ja lopuksi kulhot leikataan yksittäisiksi pakkauksiksi. Koneet voivat tuottaa pakkauksia yhdellä tai useammalla linjalla, ja koneet voidaan varustaa myös kaasunkäsittelylaitteilla, jotka sijoitetaan ennen pakkausten sulkuvaihetta.

Joustavat hygieeniset muotit

Lämpömuovaus-, täyttö- ja sulkukoneet ovat syvävetomallisia pakkauskoneita. Alkuperäisvalmistajat tuottavat nykyään helposti huuhdeltavia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja muotteja, jota täyttävät loppukäyttäjien korkeat hygieniavaatimukset. Keskenään vaihdettavien muottien ansiosta koneet voidaan vaihtaa nopeasti ja joustavasti työstämään muita tuotteita.

Koneen päätoimintoryhmät

  1. Kuljetusjärjestelmä: Pohjaverkon (kulhon kalvo) avaus- ja kuljetusjärjestelmä.
  2. Muotoiluasema: Kulhon muodon luominen pohjaverkosta.
  3. Sulkuasema: Kalvon kiinnittäminen kulhoon.
  4. Päällysverkon (sulkukalvon) avaaminen ja jäännöskalvon käärintä: Kulhon sulkemiseen käytettävän kalvon kuljettaminen.
  5. Poikittais- ja pitkittäisleikkaus: Suljettujen kulhojen erottaminen pohjaverkosta.

Automaatiovaatimuksesi – täydellinen ratkaisumme

Toimitamme kaikki lämpömuovaus-, täyttö- ja sulkukoneisiin tarvittavat automaatiotuotteet, mukaan luettuna logiikka- ja liikeohjaimet tai yhdistelmäohjaimet.

Voimme toimittaa myös kaikki moottorit, käytöt, asentoanturit, turvalaitteet, lämpötila-anturit ja muut paneelikomponentit. Kaikki osat ovat helposti integroitavia, ja tunnettu Omronin tuotemerkki takaa niiden laadun ja luotettavuuden.

A: Parasta mahdollista lämpötilansäätöä sulkua varten

Lämpötilanohjaus on oleellisen tärkeä toiminto muotoilu- ja sulkemisvaiheissa. Jokaisen muotoilu- ja sulkemistoiminnon yhteydessä muotin lämpötila laskee, joten nopea lämmitys on tärkeää korkean tehokkuuden kannalta.

Omronin ainutlaatuisessa kahden PID-säätimen ohjauslaitteistossa on sisäinen automaattisäätö, joka optimoi järjestelmään nopean häiriövasteen ja joka sopii täydellisesti esimerkiksi lämpömuovaus-, täyttö- ja sulkukoneisiin tai vastaaviin käyttösovelluksiin. Järjestelmän etuna on myös nopea käynnistymisaika, joka takaa täydellisen lopputuloksen heti ensimmäisestä tuotteesta lähtien.

B: Tarkka päällyskalvon asennon tunnistaminen

Merkinnät tunnistava E3ZM-V-anturi lähettää koneohjaimeen tarkat tiedot päällyskalvon asennosta. Anturin opettaminen on helppoa, ja se tunnistaa luotettavasti värilliset tai mustavalkoiset painomerkinnät.

C: Ketjukäytön tarkka asemointi

Tämän koneen toiminnan kannalta kriittinen osa on pohjaverkon kuljetusketju, joka siirtää pohjaverkon ja sulkuprosessin jälkeen myös päällysverkon koko koneen läpi.

Muotoilu ja sulkeminen kuormittavat kalvoa, joten tarkalleen oikean asennon säilyttäminen on erityisen tärkeää. Kun ketju pysähtyy muotoilu-/sulkuprosessia varten, kalvon pitää pysyä paikoillaan. Omronin RX-taajuusmuuttajat tai G5-servot mahdollistavat tämän oleellisen tärkeän pitotoiminnon.

Lisää automaatioratkaisuja