Vertikaalinen flow-pakkaaja | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Vertikaalinen flow-pakkaaja

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Vertikaalinen flow-pakkaaja

Jaksoittain liikkuva sulkuleuka (servokäyttöinen)

Kuvassa on tuotteiden pussitukseen tarkoitettu vertikaalinen täyttö- ja sulkukone. Pussimateriaali tulee muovikalvorullalta, joka ensin keritään auki ja muotoillaan sitten putkeksi mekaanisella karalla. Samalla putki suljetaan pystysuunnassa.

Päätoiminto

Syöttimen liike on jaksottainen, ja syötön pituus vastaa pussin pituutta. Syötön jälkeen pussi suljetaan vaakasuunnassa, jotta se voidaan täyttää tuotteella. Tämän jälkeen prosessi alkaa alusta uuden pussin syöttämisellä.

  1. Syötin : Pussikalvo syötetään säädinyksikön läpi täyttöasemaan. Kalvon kireyttä säädetään heilurivarsijärjestelmällä ja muuntimella.
  2. Kohdistuksen säätölaite : koska kalvo voi luistaa syötön aikana, kalvon tarkkaa sijaintia valvotaan tarkasti käyttämällä rekisteröintimerkkien enkooderia.
  3. Käyttö : kaksi kahden servomoottorin ohjaamaa vakuumisivuhihnaa vetää kalvon muotoilualueen läpi.
  4. Muodostaja ja sivusulkija : kalvo muotoillaan pussiksi muotoilukauluksella ja sivu suljetaan pitkittäisellä sulkuyksiköllä.
  5. Alasuljin ja täyttölaite : kun pussin pohja on suljettu, täyttöasema pudottaa tuotteen pussiin.
  6. Yläsuljin : kun pussi on siirtynyt yhden pussin pituuden verran alaspäin, poikittainen sulkuyksikkö sulkee pussin ja leikkuri irrottaa pakatun tuotteen pussikalvosta.

Automaatioarkkitehtuuri

Yksinkertainen logiikkaan perustuva liikkeenohjaus

Ratkaisu sopii erinomaisesti vertikaalisiin flow-pakkaajiin, joissa on jaksoittain toimiva servokäyttöinen leuka. Koska akseleiden synkronointia ei vaadita, koneen vaiheet (aukikelaus, rekisteröintimerkintä, muodostus sekä täyttö ja sulku) voidaan ohjelmoida CJ2‐sarjan logiikkaan CX‐One-kirjaston (logiikan, liikeohjauksen ja käyttöpäätteen ohjelmointiympäristö) edistyksellisten toimintolohkojen ansiosta.

Helppoa paikoitusta pulssijonolähdon (Pulse Train Output, PTO) ansiosta

Tässä konfiguraatiossa käytetään vain yhtä CJ2‐sarjan pulssilähtöyksikköä (CJ2M‐MD212), jossa on kaksi pulssijonolähtöä kolmen servokäytön ohjaamiseen. Ensimmäisellä lähdöllä ohjataan sulkujärjestelmän ainutta servokäyttöä. Toisella lähdöllä ohjataan kahden haaroitusrasian kautta kahta G5‐sarjan servokäyttöä, jotka ohjaavat kalvon vakuumivedon hihnaa.

Kustannustehokas ketjutettu johdotustapa, jossa on pulssijonolähdön signaalin käännös

Haaroitusrasioiden ansiosta yhden servokäytön pulssijonolähdön signaali voidaan kääntää vastakkaiseksi suhteessa toiseen. Tämä johdutustapa pyörittää yhtä servomoottoria myötäpäivään ja samalla toinen pyörii vastapäivään täydellisesti synkronoituna. Tämän kokoonpanon ansiosta kaksi servokäyttöä toimii synkronoidusti ilman monimutkaista liikkeenohjausyksikköä.

Määritetty syötönkeskeytyksen ohjaus

Kalvon/pussin paikoitus ennen sulkua tehdään yksinkertaisella syötönkeskeytyksen toimilohkolla, joka prosessoi rekisteröintimerkkien tunnistuksen (E3U‐GL) keskeytystulon kautta. Sitä käytetään nopeuden ohjauksen aikana laukaisimena paikoitukseen vaihtoon ja sen jälkeen kalvon/pussin siirtoon määritetyn matkan (yhden pussin pituuden verran) ennen hidastusta ja pysäytystä. Arkkitehtuurin ansiosta ratkaisu on kustannustehokas, paineilmajärjestelmätön ja erittäin luotettava vaadittuun suorituskykyyn nähden.

Tähän ratkaisuun liittyvää

Lisää automaatioratkaisuja