Liikkeenohjauksen helppo käyttöönotto | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Liikkeenohjauksen helppo käyttöönotto

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Liikkeenohjauksen helppo käyttöönotto

Omronin ohjelmoitavat logiikkaohjaimet takaavat hyvät ohjelmointikäytännöt ja ohjelmistojen järjestelmällisen käyttöönoton.

Automaatiojärjestelmien tehokas hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Käyttäjät vaativat pakkauskoneilta monenlaisia ominaisuuksia, ja koneiden monimutkaisuuden taso vaihtelee paljon. Uuden toiminnon käyttöönottoon tarvitaan usein tavallista suorituskykyisempi automaatiojärjestelmä, mikä saattaa lisätä kustannuksia. Vaikka tämä ei olekaan aina vältettävissä, hyvien ohjelmointikäytäntöjen ja ohjelmistojen järjestelmällisen käyttöönoton avulla valmistuskustannukset voidaan pitää mahdollisimman pieninä ja silti sopeutua markkinatilanteeseen.

Nopeasti pyörivien terien ja lentävien leikkureiden kaltaisia mekanismeja on ohjattava edistyksellisillä ohjaimilla ja reaaliaikaisesti toimivilla digitaaliverkoilla, jotta alle mikronin tarkkuus saavutetaan. Hitaissa tai epäjatkuvissa prosesseissa (esimerkiksi automatisoitu tuotteen vaihtamismekanismi tai jaksoittain toimiva läpinäkyvän kalvon pakkausyksikkö) käytettäviä servomoottoreita voidaan kuitenkin ohjata yksinkertaisemmalla laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuurilla.

Tässä raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti yksi esimerkkitapaus kaikkine resursseineen, jonka voit kehittää ja toteuttaa helposti myös omassa järjestelmässäsi.

Lataa liikkeenohjauksen helppoa käyttöönottoa koskeva raportti

  • download

    Simple motion control implementation White paper

    en PDF 393 kt
    o

    Please or register to view this content

More White Papers

eu collage whitepapers 420x170 v2 sol

Julkaisut ja tekniikka-artikkelit

Omronilla on pitkäaikainen kokemus pakkausalan ratkaisuista, ja haluamme jakaa kaiken oppimamme kanssasi. Yli 20 vuoden aikana meille on kertynyt kokemusta monista pakkausalaan liittyvistä aiheista, jotka liittyvät niin paketointiin, edistyneeseen robotiikkaan kuin turvallisuuteenkin sekä lämpötilanohjauksesta aina tuotannon laadunvalvontaan saakka.

Read more