Lääketeollisuudessa käytettävien konenäköjärjestelmien validointi | Omron, Suomi

Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lääketeollisuudessa käytettävien konenäköjärjestelmien validointi

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lääketeollisuudessa käytettävien konenäköjärjestelmien validointi

Validointiopas lääketeollisuudessa käytettäville konenäköjärjestelmille, joissa käytetään Omronin komponentteja

Tämän asiakirjan päätehtävä on toimia oppaana loppukäyttäjille ja integroijille sekä auttaa ymmärtämään lainsäädäntöä ja tukea vaadittavien säädösten noudattamisessa.

Eri tuotannon aloja (esim. valmiit lääkkeet / vaikuttavat aineet, lääkintälaitteet, biologiset tuotteet, verituotteet, rokotteet jne.) koskevat omat säädöksensä, jotka vaihtelevat eri maissa.

Selkeyden vuoksi käsittelemme tässä asiakirjassa ainoastaan lääketeollisuuden (valmiit lääkkeet) tuotantoprosesseja ja säädöksiä, jotka koskevat Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja. Hyvin samankaltaiset seikat pätevät kuitenkin myös muihin säädeltyihin teollisuudenaloihin, prosesseihin ja maihin.

Monien muiden vaatimusten ohella lähes kaikki säädökset kaikkialla maailmassa edellyttävät prosessien validointia ja laitteiden hyväksyntää. Tässä asiakirjassa käsitellään lääketeollisuuden prosesseissa käytettyjen tietokoneistettujen järjestelmien validointia. Asiakirjassa viitataan koko laitteistoon kokonaisuuden hahmottamiseksi, mutta pääasiassa keskitytään ohjausjärjestelmään ja sovellusesimerkkeinä käytetään konenäköjärjestelmiä.

Lataa Vision and Validation -julkaisu

  • download

    Vision and Validation White paper

    en PDF 748 kt
    o

    Please or register to view this content