Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Ihmisen ja koneen luettavissa olevat 1D- ja 2D-koodit

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Ihmisen ja koneen luettavissa olevat 1D- ja 2D-koodit

Lakisääteiset vaatimukset ovat muuttuneet ja nykyään myös kuluttajat ja tuottajat peräänkuuluttavat entistä tarkempia tuotekohtaisia tietoja. Tämän vuoksi tuotannon ja pakkauslinjastojen jäljitysratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto on ollut vilkasta monilla aloilla – esimerkiksi lääketeollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sekä tupakka- ja elintarviketeollisuudessa.

Tämä raportti antaa yleiskuvan sarjoitettujen, koneellisesti luettavien koodien käytöstä. Tekniset tiimit, IT-henkilöstö ja suunnittelutiimit voivat käyttää sitä tietolähteenä valmistellessaan jäljitettävyyteen ja sarjoitukseen tähtääviä pakkaussovelluksia. Seuraavilla sivuilla arvioidaan tärkeimpiä koodimuotoja ja niiden käytettävyyttä, kerrotaan koodeista yksityiskohtaisesti sekä vertaillaan niitä.