Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Serialisaation käyttöönotto tuotantolinjalla

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Serialisaation käyttöönotto tuotantolinjalla

Aiheuttaako serialisaation käyttöönoton seuraava vaihe epävarmuutta? Voit ottaa meihin yhteyttä minkä tahansa järjestelmän käyttöönottovaiheen aikana – alustavissa tutkimuksissa ja piloteissa, kokonaisten laitteistojen ja koneiden käyttöönotossa ja loppuvaiheen parannuksissa ja päivityksissäkin.

Keskustietokannat ja tiedonvälitysketju (taso 5)

Eurooppa/EMVS

securPharm / ACS PharmaProtect

Eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä (EMVS) edellyttää sarjoitukseen liittyvää tiedonsiirtoa. Esimerkiksi Saksan markkinoilla tiedonsiirto voidaan toteuttaa Euroopan alueen yhteisen yhteyspisteen (reitittimen) kautta tai suoraan latausperiaatteella toimivan kansallisen varmennusjärjestelmän avulla. Molemmissa tapauksissa tieto siirtyy ACS PharmaProtect GmbH -yritykselle, joka vastaa latausperiaatteella toimivasta kansallisesta varmennusjärjestelmästä yhdessä securPharm e.V:n kanssa. Jotta myyntiluvan saanut lääkevalmiste pääsee myyntiin Saksan markkinoille, valmistajalla on oltava sopimus ACS PharmaProtect GmbH:n kanssa.

Sarjoituskoodien latauksen kaksi vaihtoehtoa toimivat seuraavasti: 

  1. Usean toimipaikan monikansallinen ratkaisu: Tässä tapauksessa tiedonsiirto tapahtuu keskusyhteyspisteen välityksellä ERP-/MDM-ympäristössä (taso 4), minkä jälkeen tarvitut tiedot ladataan EMVS-yhteyspisteliittymän (reitittimen) kautta.
  2. Yhden toimipaikan kansallinen ratkaisu: EMVS-yhteyspisteen lisäksi lataaminen voidaan tehdä myös suoraan toimipaikalta. Tässä Omronin tarjoamassa tason 3 ratkaisussa lataus tapahtuu lisämoduulin avulla ja latausprosessia hallitaan kansallisesti ACS-liittymän kautta.

SecurPharm ja ACS näkevät itsensä keskeisinä toimijoina Euroopan lääkeväärennösten ehkäisyssä. Jos edustat myyntiluvat saanutta lääkeyritystä, jonka reseptilääkkeitä myydään useassa Euroopan maassa, on tärkeätä varmistaa, että tärkeät pakkaustiedot on tallennettu kansallisiin varmennusjärjestelmätietokantoihin koko toiminta-alueellasi. Tietojen välitystä kansallisiin varmennusjärjestelmiin sujuvoittaa niin kutsuttu eurooppalainen yhteyspiste (EU-yhteyspiste), joka toimii reitittimen tavoin. Tiedostot ladataan verkkoon keskitetysti ja niihin liitetään maakoodi, joka varmistaa tietojen siirtymisen EU-yhteyspisteestä oikeaan kansalliseen tietokantaan. Tämän ansiosta tarvitaan vain yksi jakoliittymä ja yksi latauskerta. Myös jo olemassa oleva varmennusjärjestelmän ACS-liittymä jää käyttöön.

ACS-liittymässä tiedonsiirto voidaan ohjata joko portaalin (HTTPS) tai konekäyttöliittymän (SFTP) kautta. ACS-portaalissa voi tarkastella myös erilaisia raportteja.

Lue lisää securPharmista

ERP/Master Data-ympäristöt (taso 4)

FlexLayer-konseptimme tukee tietojen vaihtoa eri ERP-/MDM-järjestelmien toimittajien kanssa. Annamme tarkempia tietoja pyydettäessä.

Ratkaisuja tuotantolaitoksille ja -linjoille (tasot 2 ja 3)

Heti valmiit sarjoitusasemat (myös taso 1)

Prestige Promotionilla on omakohtaista kokemusta miljoonista sarjoitetuista pakkauksista, ja nyt yritys markkinoikin tehokkaaksi todettua tuotantolinjaston sarjoitusasemaansa myös muille yrityksille. Tämä ratkaisu huolehtii tulostuksesta ja tarkistuksista sekä sarjoitettujen koodien tiedonsiirron hallinnoinnista. Järjestelmä huolehtii tästä kaikesta erittäin joustavasti. Se mukautuu saumattomasti erilaisiin tietojenkäsittelyjärjestelmiin, tiedonsiirtoratkaisuihin sekä tuleviin muutoksiin. Järjestelmä on räätälöity erityisesti pienille ja keskisuurille sopimusvalmistajille ja -organisaatioille, uudelleenpakkaajille sekä lääkevalmistajille.

Euroopan sydämessä Saksan Kleinostheimissa sijaitsevat Prestige Promotion ja Prestige Packaging tarjoavat kattavan valikoiman ratkaisuja kosmetiikka- ja lääkeyritysten ulkoistukseen, uudelleen pakkaukseen, jakeluun ja palveluun.

Prestige Promotion ja Prestige Packaging ovat toimineet alalla jo yli 20 vuoden ajan, ja ne työllistävät noin 250 henkeä. Yritysten avulla lääke- ja kosmetiikkayritykset pystyvät selättämään niitä esteitä, joita tuotteiden markkinointi Euroopan Unionin alueella pitää sisällään. Joustavuus, luotettavuus ja innovaatiohenkisyys ovat keskeisiä periaatteita kaikessa toiminnassa.

Lue myös asiakkaidemme suositukset.

Lue lisää

Heti valmiit sarjoitusasemat (myös taso 1)

MODUTrack-jäljitysratkaisu on käyttövalmis, kompakti ja joustava merkintä- ja varmennusjärjestelmä tuotteiden sarjoitukseen ja ryhmittelyyn lääketeollisuuden tuotantolinjoilla.

Ratkaisu toimii saumattomasti yhteen monen eri MES-/ERP-järjestelmän kanssa, ja siinä hyödynnetään vaaka- ja pystysuuntaista REA JET -tulostusratkaisua. Tämä takaa sen, että järjestelmä pystyy mukautumaan äärimmäisen joustavasti eri pakkauskokoihin.

ETW Wollmershäuser GmbH sijaitsee Wolpertshausenissa Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa. Yritys on erikoistunut ohjaustekniikkaan, johdotukseen ja teollisuuselektroniikkaan.

Yritys vastaa 28 työntekijän voimin uusien järjestelmien käyttöönotosta ja järjestelmämuutoksien toteutuksesta monilla eri teollisuudenaloilla – aina lääketeollisuudesta lento- ja avaruusmatkailuun. Lisäksi tämä saksalainen yritys markkinoi omia tuotteitaan, kuten moottoriohjaimia, kamerakoteloita ja tärykuljettimien ohjauslaitteita.

Lue lisää

Heti valmiit sarjoitusasemat (myös taso 1)

Masterprint PharmaJet -sarja tarjoaa käyttövalmiita merkintäratkaisuja monenlaisia lääkepakkauksia, kuten kuplapakkauksia, pulloja, purkkeja, pieniä lääkepulloja, putkia ja pahvipakkauksia (sekä tyhjiä eli litteitä ja täytettyjä eli koottuja), varten. PharmaJet-sarja tukee GS1:n mukaista koodin sarjoittamista ja tarjoaa siten Euroopan lääkeväärennösdirektiivin vaatimusten mukaisia (pyydettäessä myös muiden maiden) merkintäratkaisuja, jotka ovat luotettavia ja antavat todellista vastinetta rahalle. Masterprint Kft -yhtiö, joka sijaitsee Unkarin Ivanscassa, Budapestin eteläpuolella, on päässyt alueellisesti johtavaan asemaan merkintäsovellusten alalla.

Sisaryhtiöt tarjoavat koneita ja palveluja merkintään, tulostukseen, punnitsemiseen, ruoan leikkuuseen ja toissijaiseen pakkaamiseen. Masterprint Group -yhtiöstä onkin tullut luotettava toimittaja lääke- ja elintarviketeollisuuden sekä lukuisten muiden teollisuuksien aloilla Keski- ja Itä-Euroopassa.

Lue lisää

Heti valmiit sarjoitusasemat (myös taso 1)

Transvis-CTI  STE300 -asema sarjoitukseen ja sulkumerkintöjen tekemiseen on kompakti ja ergonominen ratkaisu pakkauksien merkitsemiseen lääkeväärennösdirektiivin mukaisesti ja jopa 300 tuotteen koodaamiseen minuutissa. Käyttövalmiissa koneissa on ulos liukuvat Blum-Weber-merkintä- ja etiketöintimoduulit, Omronin automaatiolaitteisto sekä avoin IT-rakenne, joka mahdollistaa sarjoitusohjelmistojen sekä linja- ja sivustopalvelinratkaisujen helpon integroinnin. Asemat voi myös yhdistää tarkistuspunnus-, etiketöinti- ja muiden moduulien kanssa.

Ranskan sydämessä lähellä Orléansia sijaitsevalla Transvis-CTI:llä on 30 vuoden kokemus uusien ja jälkiasennettavien koneiden tarjoamisesta useilla eri teollisuudenaloilla, kuten lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden, kosmetiikan, tupakan ja autoteollisuuden aloilla.

Lue lisää

Ohjelmisto sarjoitukseen/jäljitykseen

Fraunhofer Institut SIT -yrityksen tytäryritykseksi perustettu Facilityboss sijaitsee eteläsaksalaisessa Darmstadtin kaupungissa. Facilityboss panostaa luokkansa parhaiden IT-ratkaisujen tuottamiseen sekä korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Facilityboss kehittää erilaisia vakiotuotteita, jotka voi räätälöidä erikseen kunkin asiakkaan tarpeisiin. Facilitybossin PLS-jäljitysjärjestelmä (GS1-sarjoitus), joka soveltuu esimerkiksi lääketeollisuuteen, on jo käytössä monien DAX-indeksiin kuuluvien johtavien lääkevalmistajien tuotantolaitoksilla sekä pienempien sopimusvalmistajien/-organisaatioiden tuotantolaitoksilla.

Ohjelmisto on lisäksi käytössä elintarviketeollisuuden johtavilla valmistajilla.

Lue lisää

Ohjelmisto sarjoitukseen/jäljitykseen

Pariisissa Ranskassa sijaitseva Adents tekee yhteistyötä johtavien pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten lääkeyritysten kanssa ja tarjoaa ohjelmistoratkaisuja tuotekohtaiseen tunnistukseen ja jäljitykseen. Adentsin ohjelmisto on käytössä jo yli 150 tuotantolinjalla. PharmaPilot-, PharmaSupervisor- ja PharmaExchange -moduulien tiedonsiirtoyhteys automaatiokerrokseen takaa sarjoituksen, ryhmityksen ja tapahtumatietojen vaihdon sekä integroinnin MES-/ERP-kerroksiin.

Ohjelmiston vakioalusta on suunniteltu siten, että se mukautuu nopeasti IT-ympäristöihin, toimii saumattomasti eri laitteistojen kanssa ja tarjoaa käyttäjille äärimmäistä joustavuutta.

Lue lisää

Tulostusratkaisut (taso 1)

Vuonna 1978 perustettu ja Cambridgessa Isossa-Britanniassa pääkonttoriaan pitävä Domino on niittänyt kansainvälistä mainetta niin teollisten kuin kaupallistenkin tulostinten vaatimukset täyttävän koodaus-, merkintä- ja tulostustekniikan kehittäjänä ja valmistajana.

Dominon niin luontaisesti kuin hankintojenkin kautta tapahtuva kasvu kiihtyy vuosi vuodelta, mitä edesauttaa yrityksen periksiantamaton sitoutuminen tuotekehittelyyn. Tuloksena on syntynyt tuotevalikoima, joka koostuu koko tuotantoketjun kattavista täydellisistä koodausratkaisuista – aina kuluttajapakkauksista, ryhmäpakkauksiin ja kuljetuspakkauksiin.

Innovatiiviset tulostustekniikat, kuten mustesuihku- ja lasertulostus, käyttövalmiiden tarrojen tulostus sekä lämpösiirtoon perustuva päälletulostus, ovat omiaan vaihtelevien tietojen, viivakoodien ja yksilöllisten jäljityskoodien lisäämiseen tuotteeseen ja pakkaukseen. Käyttökohteita riittää eri teollisuuden aloilla, kuten lääke- ja elintarviketeollisuudessa sekä teollisissa tuotteissa.

Lue lisää

Tulostusratkaisut (taso 1)

REA JET kehittää ja valmistaa ensiluokkaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja koodaus- ja merkintäjärjestelmiä kosketuksettomaan merkintään. Tuotevalikoimaan kuuluu mustesuihkutulostimia, laser- ja spray-merkintäjärjestelmiä, etiketöintiratkaisuja sekä musteita ja kulutustavaraa. Käytännön näkökulmasta suunnitellut tuotteet soveltuvat mille tahansa alalle, ja niitä on käytetty menestyksekkäästi kaikilla teollisuudenaloilla ja eri liiketoimintasegmenteissä ympäri maailman. REA JET ja REA VERIFIER (Code Verification Systems) kuuluvat kumpikin REA Elektronik GmbH -yhtiöön, jonka pääkonttori sijaitsee Mühltalissa lähellä Frankfurt am Mainia. Myös REA Card on REA-yhtiön tytäryritys, joka taas kehittää ja markkinoi maksujärjestelmiä ilman käteisrahaa tapahtuvaan asiointiin.

REA Elektronik perustettiin vuonna 1982. Tämä omistajavetoinen yritys työllistää 300 henkeä (vuonna 2014). Kaikki REA JET -tuotteet on valmistettu kokonaan Saksassa.

Lue lisää

Sarjoitusta ja jäljitystä koskeva neuvonta ja tukipalvelut yhdenmukaisuusasioissa

Vesdo Inc. on sveitsiläinen suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Yritys keskittyy järjestelmiin, joiden avulla tuotteiden väärentäminen saadaan kuriin. Vesdon asiakkaat haluavat estää tuotemerkkien väärentämistä ja ottavat siksi käyttöön varmennustekniikoita ja tuotteiden sarjoitusratkaisuja. Alan johtavana toimijana Vesdo on tehnyt uraauurtavaa työtä osallistuessaan yli sataan käyttöönottoprojektiin ympäri Eurooppaa. Yritys on palvellut niin pienempiä toimijoita kuin kansainvälisiä, toimitusketjun alkupäässä olevia yrityksiäkin. Yli 20 asiakkaille tehtyä patenttihakemusta puhuvat selvää kieltä Vesdon luovuudesta. Yrityksen menestys perustuu erittäin pätevään henkilöstöön, joista jokaisella on yliopistotason tutkinto ja vankka kokemus.

Vesdo Inc. on lisäksi kehittänyt konenäköjärjestelmiin kalibrointireferenssin, jota käytetään yhdessä koodien luokittelusovellusten kanssa. Näitä yhdenmukaisuuden takaavia koodisarjoja voidaan käyttää tarraetikettien muodossa myös konenäköjärjestelmien kalibrointiin.

Lue lisää

Sarjoitusta ja jäljitystä koskeva neuvonta ja tukipalvelut yhdenmukaisuusasioissa

Omron on Open Serialization Communication Standard (Open SCS) -työryhmän aktiivinen jäsen. Open-SCS-aloite on terveydenhuollon tarjoajien ohjaama, ja sen kohteena on suoraan terveydenhuoltoalan tuotteiden sarjoituksen sääntelyn uudet tuulet.

Open-SCS-työryhmän kumppanina toimii OPC Foundation, ja tarkoituksena on kehittää avoimen lähdekoodin standardi pakkausten sarjoitusten maailmanlaajuiseen nimirekisteriin.

Lue lisää