Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Koneenrakennuksen haasteita

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Koneenrakennuksen haasteita

Matalapalkkaisten maiden koneenrakennussektorin lisätessä tuotantoaan alkuperäiset laitevalmistajat tuntevat usein joutuneensa kärsimään halpatuonnista. Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa Robert Brooks kertoo, mitkä tekijät auttavat pitämään Ison-Britannian koneenrakentajat kehityksen kärjessä ja tuottamaan suurempaa lisäarvoa.

Ison-Britannian koneenrakennusteollisuus on kokenut dramaattisia muutoksia kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Osa kehityksestä on seurausta tekniikan kehittymisestä, mutta kysymys on enemmänkin käyttäjien uudenlaisista vaatimuksista sekä edullisemman hintatason maissa toimivien kilpailijoiden tulosta markkinoille.

Hintapaineet ovat tietenkin kovat, vaikka loppukäyttäjät antavatkin suuremman arvon nopeudelle, luotettavuudelle, joustavuudelle ja kohtuullisille käyttöikäkustannuksille. Samalla valmistajien on myös erotuttava kilpailijoistaan, minkä seurauksena koneenrakentajat valmistavat enemmän tiettyjä käyttötarkoituksia varten suunniteltuja koneita – ihannetilanteessa niin, ettei kehitystyöhön kulu ylimääräistä aikaa eikä ylimääräisiä kustannuksia aiheudu. Nämä ristiriitaisilta vaikuttavat tavoitteet ovat kuitenkin saavutettavissa uusimpien automaatiotekniikoiden avulla suunnittelemalla entistä parempia koneita nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Lataa koko artikkeli alla olevasta linkistä