Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lisää potentiaaliasi tietojen integroinnin avulla

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lisää potentiaaliasi tietojen integroinnin avulla

Onko ”Industry 4.0” jo todellisuutta? Futuristinen, teollinen maailma, jonka kaikki osat viestivät keskenään, kehittyy parasta aikaa. Sen toteutumisessa tietojen integrointi on keskeisessä osassa. Tuotantotietojen keräämisestä ja tallentamisesta on myös monia muita hyötyjä – ne muun muassa mahdollistavat laitteiston kokonaistehokkuuden eli OEE-arvon mittaamisen ja auttavat alkuperäisiä laitevalmistajia täyttämään jatkuvasti tiukkenevat lainsäädännölliset vaatimukset. Dan Rossek perehtyy tietojen integroinnin haasteisiin ja hyötyihin syvemmin artikkelissa ”From shop floor to top floor”.

Kuten kuka tahansa linjapäällikkö tietää, valmistajat pyrkivät koko ajan tarkemmin seuraamaan toimintansa tehokkuutta ja näin optimoimaan tuottavuutta. Entistä useammat yritykset haluavat mitata tuotannon kokonaistehokkuutta eli OEE-arvoa, jotta tuotantoprosessin pullonkaulat ja heikkoudet voidaan tunnistaa. Nämä laskelmat voidaan kuitenkin suorittaa vain, kun kaikista tuotannon vaiheista pystytään keräämään riittävästi tietoja ja tallentamaan ne luotettavasti.

”Tietojen yksityiskohtien määrään, hankkimis- ja noutamisnopeuteen sekä turvallisuuteen liittyvät vaatimukset tulevat jatkossa vain kiristymään herkkien tuotteiden valmistuksessa, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa.” Dan Rossek, markkinointipäällikkö

Lataa koko artikkeli oheisesta linkistä