Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Tekniikka auttaa laitevalmistajia parantamaan laitteiden käyttövarmuutta

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tekniikka auttaa laitevalmistajia parantamaan laitteiden käyttövarmuutta

Laitteiston yleisen tehokkuuden (OEE) parantamisesta on tullut entistä tärkeämpää elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden asiakkaille viime vuosina. Laitteistojen yleinen tehokkuus sinällään ei ole laitetoimittajien kanssa käytävien keskustelujen keskiössä, vaan painopiste on enemmänkin perusnopeudessa, kiertoajoissa ja yleisessä suorituskyvyssä.

Jos laitevalmistajat kuitenkin pitävät laitteistojen yleisen tehokkuuden mielessä laitteiden suunnitteluvaiheessa ja vastavuoroisesti pystyvät osoittamaan, että laitteilla saatavat tulokset paranevat, he saavat tästä itse merkittävän kilpailuedun.

Yksi osa-alue, jolla laitevalmistajat voivat todella vaikuttaa laitteistojen yleiseen tehokkuuteen, on laitteiden käyttövarmuus. Esimerkiksi sisäänrakennetut vianmääritystoiminnot ja valvonta-algoritmit voivat tuoda esiin hiljalleen kehittyviä ongelmia, ennen kuin ne ehtivät muuttua kriittisiksi. Tällöin myös käyttäjät voivat tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä määräaikaishuoltojen yhteydessä. Laitevalmistajat voivat kehittää tällaiset järjestelmät helposti laitteen suunnitteluvaiheen aikana – ilman että lisäkuluja muodostuu. Lataa koko artikkeli seuraavasta linkistä ja lue, mitä järjestelmiä tarkalleen tarkoitamme.