Pyrkimyksenä REACH-säännöksen noudattaminen

Lain ja säännösten noudattaminen on osa yrityskulttuuriamme. Tämä vuoksi teemme kaikkemme, jotta täyttäisimme myös uuden EU-säännöksen vaatimukset.

REACH-säännös

REACH, EU:n uusi säännös 1907/2006/EC kemikaaleista, tulee korvaamaan suuren määrän aiemmin kehitettyjä direktiivejä ja säännöksiä. REACH astui voimaan 1.6.2007.

Myös aiemmin viranomaiset ovat arvioineet, ja riskien paljastuttua lopulta rajoittaneet, tiettyjen kemikaalien käyttöä. REACH siirtää suuren osan vastuuta valmistajille ja maahantuojille. Vastuu koskee kemikaaleja, valmistamista sekä tuotteita.

Tavoitteet

REACH määrittää velvollisuudet koko jakeluketjulle. Tiedon kulkeminen ketjussa on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan kemikaalien ja niistä valmistettujen tuotteiden turvallinen käyttö sekä vältytään ongelmilta ja vastuunpakenemiselta.

Olemme hyvin selvillä REACH-säännöksen määrittämistä vastuistamme. Katso alta tietoa, miten tämä kaikki vaikuttaa Omronin tuotteisiin.

Omron Product REACH SVHC Information

The candidate list of Substances of Very High Concern (SVHC) has been published on the European Chemicals Agency (ECHA) website since 28th October 2008 and is regularly updated.

We are checking continuously whether substances included on the candidate list are contained in our articles or packaging materials in a concentration above 0.1 % (by weight).

Please find up to date SVHC information regarding Omron products below. Products not found on this list are either free from SVHCs or are currently under survey.