Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Asiakastyytyväisyys keskiössä

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Asiakastyytyväisyys keskiössä

Asiakaskyselyssä tyytyväisyys keskimäärin hyvää, parannuskohteita löytyi

Omron haluaa tarjota asiakkailleen tuotannon innovaatioita edistävää automaatiotekniikkaa, laadukkaita tuotteita ja asiakastukea. Koska haluamme pysyä selvillä asiakastyytyväisyyden kehityksestä ja löytää tapoja parantaa asiakaskokemusta, teemme säännöllisesti asiakastutkimuksia.

Vuoden 2017 lopussa tehtiin laajamittainen asiakastyytyväisyyskysely Omron Europen asiakkaista 14 maassa EMEA-alueella. Suuri joukko yhteyshenkilöitä sai verkkokyselyn, jossa he saivat kertoa, kuinka tyytyväisiä he olivat Omroniin ja toimintaamme verrattuna muihin valmistajiin. Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan Omronin palveluiden eri osatekijöiden tärkeyttä.

Alla on yhteenveto kyselyn tuloksista ja havainnoista.

  • Keskimääräinen asiakastyytyväisyyspistemäärä kyselyn perusteella on 8,4, joka on korkeampi kuin keskimääräinen vertailuarvo 8,1. Vastaajat pitivät teknistä tukea, asiakaspalvelua ja tuotteiden laatua selvästi parempana kuin muilla valmistajilla.
  • 85 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että Omron pitää asiakkaat tyytyväisenä pitämällä lupauksensa, ja 90 %:n mielestä me olemme helposti lähestyttäviä. Omronia myös pidetään proaktiivisena ongelmanratkojana ja yrityksenä, jonka innovaatioilla on yhteiskunnallista merkitystä.
  • 75 % vastaajista piti itseään Omronin kannattajana. Asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä tuoteratkaisujen laatua täydentävään tekniseen tukeen.

Jos haluat antaa palautetta tuotteiden laadusta, teknisestä tuesta tai asiakaspalvelusta, ota meihin yhteyttä.

Seuraa Omron Industrial Automation -tiliä LinkedInissä