Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lääketeollisuuden tämänhetkinen tilanne

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lääketeollisuuden tämänhetkinen tilanne

Tavoitteena on väärennettyjen tuotteiden tulvaa vastaan taisteleminen. Tätä pyritään tehostamaan useilla hankkeilla ja lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, jotka on jo otettu tai joita parhaillaan otetaan käyttöön ympäri maailman erityisesti lääketeollisuudessa.

Aloitteet alueittain/maittain

Euroopan unioni: Mahdollisesti väärennettäviin reseptilääkkeisiin ja itsehoitolääkkeisiin sovellettava väärennettyjä lääkkeitä koskeva direktiivi 2011/62/EU, joka tulee voimaan viimeistään vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhdysvallat: Lääkkeiden laatua ja turvallisuutta koskeva DQSA-laki (Drug Quality and Security Act) sekä lääkkeiden toimitusketjua ja turvallisuutta koskeva laki (Drug Supply Chain and Security Act), joka tulee voimaan vaiheittain vuoteen 2023 mennessä.

Kiina: Kiinan elintarvike- ja lääkehallinnon (CFDA, entinen SFDA) eCode-koodi (viivakoodi).

Turkki, Intia, Brasilia, Australia ja muut: Lainsäädäntö on jo otettu käyttöön tai valmisteilla parhaillaan.

Lisätietoja

Väärennettyjä lääkkeitä koskeva direktiivi 2011/62/EU: lataa tuotteiden jäljitettävyyttä käsittelevä julkaisu.

Yleiset säädökset (FDA, HACCP, GMP, yms.): siirry säädöksiä käsittelevään sivustoomme (tcm:382-31119).