Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lean-tuotantoperiaate pitää Aqualectran kilpailun kärjessä

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lean-tuotantoperiaate pitää Aqualectran kilpailun kärjessä

Noin 17 miljoonan euron liikevaihdollaan ja 145:llä työntekijällään Aqualectra on Benelux-maiden ja luultavasti koko Euroopan suurimpia keskusvalmistajia.

Aqualectralla on selkeä näkemys toimittajayhteistyöstä. Yritys valitsee toimittajikseen vain korkeimman luokituksen toimittajia, ja toimittajia on vähintään kaksi kutakin tuoteryhmää kohden. Näin pyritään pääasiassa jakamaan riskiä. Aqualectra aloitti yhteistyön Omronin kanssa heti, kun yritys alkoi toimia aktiivisesti Alankomaiden markkinoilla. Stringerin mielestä laatu on poikkeuksellisen hyvää, ja Aqualectralla onkin merkittävä määrä Omronin komponentteja varastossa. ”Saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta pitää näin suurta varastoa, kun otetaan huomioon, että periaatteemme on nimenomaan Lean. Periaatteeseen usein yhdistetään vasta juuri oikeaan aikaan tapahtuva toimitus. Emme kuitenkaan voi riskeerata koko prosessin sujuvuutta olemalla pitämättä komponentteja varastossa.

Lisäksi sähköteknisten komponenttien säilytykseen ei tarvita paljoakaan tilaa. Yksi etu on myös se, että voimme tehdä massatilauksia ja -toimituksia. Organisaatioiden välisen tiedonsiirron, toimittajien verkkotilausjärjestelmien ja sähköisen laskutuksen yhdistelmällä käsittelytyöt ja hallinnolliset työt voivat vähentyä merkittävästi”, toteaa Aqualectran toimitusjohtaja Tom Stringer.