Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Vähemmän koneen seisonta-aikoja

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Vähemmän koneen seisonta-aikoja

Edistykselliset koneratkaisut

Oletko koskaan miettinyt, miten paljon koneesi toimintahäiriö maksaa asiakkaallesi?

Me pystymme tarjoamaan tekniikan, jonka ansiosta asennetun koneesi seisonta-ajat vähenevät ja samalla koneen kokonaistehokkuus (OEE) kasvaa huomattavasti.

Ennakoiva huolto

 • NJ-sarjan ohjaimen innovatiiviset toimilohkot varoittavat mahdollisista tulevista ongelmista, jolloin seisonta-ajoilta vältytään.
 • Suora yhteys Sysmac-alustan tietokantoihin mahdollistaa tietojen nopean ja turvallisen tallennuksen.
 • Tapahtumatietoja voidaan jakaa etäyhteyden kautta, jolloin myös muut kuulevat mahdollisista häiriöistä.
 • Käyttäjä saa tietoja NA-sarjan käyttöpäätteen kautta esimerkiksi tekstinä, kuvina, PDF-tiedostoina tai videoina.

Pettäneiden osien vaihto

 • Kaikkia EtherCATiin liitettyjä laitteita voi valvoa NA-sarjan käyttöpäätteeseen sisäänrakennetun vianmääritystyökalun avulla.
 • Täydelliset koneohjelmat ja parametrisarjat voidaan palauttaa SD-kortilta.

Nopea tuotteiden vaihto ja asetus

 • Kaikki tärkeimmät käyttöparametrit voidaan helposti mukauttaa haluttua tuotetta vastaavaksi yhdellä käyttöliittymän painikkeen painalluksella. Mukautettavat parametrit voivat sijaita antureissa, konenäkötuotteissa, servokäytöissä, taajuusmuuttajissa, lämpötilansäätimissä tai jopa roboteissa. Automaation ansiosta koneen määritykset voidaan haluttaessa hoitaa esimerkiksi RFID-korttien, konenäön tai viivakoodien kaltaisten laitteiden kautta.

Koneen monen eri osa-alueen seisonta-aikoja voidaan vähentää Sysmac-alustaan integroinnin myötä, mistä on hyötyä sinulle ja asiakkaillesi. Tehokkaan tekniikkamme ansiosta koneen seisonta-ajat vähenevät neljällä keskeisellä alueella.

Integroitu laitteen valvonta

Servoakselien, käyttölaitteiden ja anturien kaltaisten kriittisten osien toimintaa valvotaan, ja niiden tavanomaisesta poikkeavasta toiminnasta ilmoitetaan varoituksella tai hälytyksellä.

Etäyhdistettävyys

Kun juuri oikea henkilö saa välittömästi tiedon mahdollisesta tulevasta ongelmasta tai koneen nykytilasta, seisonta-ajat vähenevät huomattavasti. 

Visuaaliset apuvälineet

Koneiden käyttäjät ja huoltohenkilöstö voivat hankkia käyttöpäätteiden kautta käyttöönsä helposti ymmärrettävät, konetta koskevat tiedot PDF-tiedostoineen ja videoineen.

Tietojen analysointi

Konetta koskevat tiedot ovat ehdottoman tärkeitä koneen huoltoa tai jatkuvaa tuotekehitystyötä ajatellen. Sysmac-alustan ansiosta tietoa voidaan kerätä monilla eri tavoilla ja tiedot tallennetaan turvallisesti. Tietojen analysoinnin ja vertailun perusteella saadaan hyödyllistä tietoa, joka auttaa jatkuvassa tuotekehitystyössä.Ratkaisumme koneen seisonta-aikojen vähentämiseen toimii yhdessä Sysmac-alustan kanssa ja tarjoaa huomattavia etuja sinulle ja asiakkaallesi.

 1. Laitetason reaaliaikaiset tiedot auttavat ennustamaan koneen tärkeimpien osien ongelmia ennen niiden muuttumista kriittisiksi
  Servo: servoakselin paikan ja vääntövasteen jatkuva valvonta ja vertailu tavalliseen toimintaan
  Anturi: lukuisten anturien kulumisen valvonta käytön aikana sekä hälytys raja-arvon saavuttamisen jälkeen
  Käyttölaite: ilmoitus käyttöajan tavallisten aikarajojen ylityksestä tai alituksesta käytön aikana suhteessa mitattuun liikeaikaan
 2. Muistikortti
  Kortille on tallennettu koneohjelmien ja laitteiden parametrisarjojen täydelliset varmuuskopiot, jotta kone voidaan ohjelmoida nopeasti uudelleen jonkin laitteen pettäessä.
 3. Suora yhteys tietokantoihin
  • Kaikki koneen suorituskyky- ja huoltotiedot ovat helposti saatavilla analysointia varten.
  • Mikäli tiedonsiirtoyhteys tietokannan palvelimeen menetetään, Sysmac-ohjaimet jatkavat tietojen tallentamista sisäisesti yhteyden palaamiseen saakka.
  • Sysmac-alustan ja tietokantojen välillä on nopea yhteys, joten ennakoivaa huoltoa ja jatkuvaa tuotekehitystyötä helpottavia koneen tietoja voidaan käsitellä rajattomasti.
  • Tietokantayhteydet kaikkiin keskeisimpiin Dbase-tuotteisiin, kuten SQL:ään, Oracleen, IBM DB2:een, MySQL:ään ja Firebirdiin. 
 4. NA-käyttöpääte
  • Sisäänrakennettu vianmääritystyökalu antaa ajantasaista tietoa koneen osan viasta sekä vaadituista korjaustoimista.
  • Lisäksi vianmääritystyökalusta saa yksityiskohtaista tietoa turvaväylästä.
  • NA-käyttöpäätteellä käyttäjä voi luoda logiikan toimilohkon kaltaisia IAG-objekteja (Intelligent Application Gadget), joiden avulla monimutkaisten toimintojen käyttö helpottuu.
 5. Katselu tablet-laitteella
  NA-katselusovellus siirtää NA-käyttöpäätteen ulkopuoliseen laitteeseen, jolloin koneen senhetkistä tilaa ja toimintaa voidaan valvoa missä ja milloin tahansa.

Muita tuotteita seisonta-aikojen vähentämiseen:

Turvakytkimet: D40-sarjan kosketuksettomat kytkimet ehkäisevät mahdollisen vikakohdan syntymistä perinteisiin kielikytkimiin verrattuna.
Virtalähteet: S8VK-R toimii hakkurivirtalähteiden kanssa ylimääräisenä varmennusyksikkönä.
Katkottomat virtalähteet (UPS): Katkottomat S8BA-virtalähteet suojaavat jännitehäviöiltä ja virtakatkoksilta.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut