Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Tuotteiden takaisinvetojen välttäminen elintarvike- ja juomateollisuudessa

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tuotteiden takaisinvetojen välttäminen elintarvike- ja juomateollisuudessa

Nykyaikaisissa dynaamisissa tuotantolaitoksissa on monia osa-alueita, joilla voi tapahtua todellisia virheitä.

Yhteiskunnan asettamat vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Niinpä valmistajien on paitsi selvittävä kasvavasta tuotevalikoiman monipuolistumisesta ja uusista tuotemateriaaleista ja -tyypeistä myös ylläpidettävä asiakkaiden luottamusta ja pienennettävä kuluja.

Valmistajien haasteita:

 • Vaihteleva kysyntä – eli tuotantoerien muutokset.
 • Tuotannon joustavuus (pakkausten koko/muoto/mukautus) – pakkausten (myös esittelypakkausten) on oltava asianmukaiset ja ne on muutettava tuotteita vastaaviksi.
 • Lyhyemmät sarjatuotantoerät (tuotteeseen/määrään liittyvät) – vaihdot on hoidettava nopeasti.
 • Monimutkaisuus – monipakkaukset, alkuperämaa ja jälleenmyyjien tarkat vaatimukset kuormittavat valmistajaa.

Tuotteiden takaisinvetoja tapahtuu joka viikko, ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Siihen on monia syitä, miksi viallinen tuote päätyy tuotantoketjuun. Tämän riskiä voidaan vähentää hyödyntämällä automaatiota oikealla tavalla. Omron voi auttaa muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Pakkausten sulkemisen heikko laatu.
 • Oikea tuote ja oikea laatu.
 • Etikettivirheet (tuotteen ja etiketin täsmäävyys).
 • Esittelypakkausten etikettien kiinnitys.
 • Tulostetun tai painetun koodin laadun tarkistus.
 • Etiketissä virheellisesti ilmoitetut valmistusaineet, allergeenit tai viimeisen myynti-/käyttöpäivän koodi.

Takaisinvetojen välttämisen hyödyt valmistajalle:

 • Brändin arvon suojeleminen.
 • Jälleenmyyjien ja kuluttajien luottamuksen säilyttäminen.
 • Tuotannon häiriöiden minimointi.

Näissä kriittisissä kohdissa voi tapahtua todellisia virheitä nykyaikaisessa modernissa tuotantoympäristössä.

Konenäöllä tehtävä tarkastus

 • Tuotteen laadunvarmennus
 • Pakkauksen laaduntarkastus
 • Etiketin/kiinnityksen laatu
 • Koodintarkistus

Robotiikka

 • Hygieeninen suunnittelu varmistaa, että tuotteeseen tai pakkaukseen ei pääse epäpuhtauksia
 • Vähentää manuaalista työtä ja varmistaa tarkkuuden 
 • Pienet kokonaiskulut
 • Integroitu automaatioympäristöön

Komponentit ja mittausanturit

 • Laaja valikoima niin yksinkertaisia kuin monimutkaisiakin ratkaisuja
 • Hygieeniset mallit
 • Useiden pakkausmateriaalien tunnistus, esimerkiksi kalvot, korkit, pahvikotelot, läpinäkyvät materiaalit, etiketit jne.
 • Siirtymän, profiilin ja suuren tarkkuuden mittausmallit

Tietokantayhteydet

 • Laaduntarkastustietojen ja tuotannon tarkkailutietojen tallennus
 • Jäljitettävyys valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa
 • Vaatimustenmukaisuuksien varmistaminen
 • Tietojen tallentaminen ja analysoiminen parannusohjelmia varten
 • Tuotantolinjan ja koneen tietojen tarkkailu ennakoivaa huoltoa varten

Lämpötilansäätimet

 • Varmistaa asianmukaisen pakkausten sulkemisen eli tiivistyksen pitävyyden
 • Vähentää hävikkiä ja lyhentää vaihtoaikoja
 • Pitää tuotantolinjan olosuhteet tasaisina