Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Tehdassalista toimistoon

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tehdassalista toimistoon

Kansainvälinen tulostusjärjestelmien valmistaja Ricoh on päättänyt luoda kiinteän viestintäyhteyden Isossa-Britanniassa sijaitsevan värikasettien tuotanto- ja täyttötoimintojen välille sekä tehtaan tasolla toimivan tietokannan. Näissä töissä yritys käyttää Omronin ohjaintekniikkaa, jotta kaksisuuntainen reaaliaikainen viestintä saadaan onnistumaan.

Telfordissa sijaitsevassa Ricohin Ison-Britannian-tehtaassa otetaan käyttöön nopeat ja suorat tiedonsiirtoyhteydet – niissä käytetään Omronin NJ-sarjan koneautomaatio-ohjaimia koko tuotantolaitoksen kattavassa tietokannassa. Senior Engineer Richard Aston tiimeineen on työstänyt hankkeen valmiiksi noin vuodessa.

”Olen kehittänyt ja testannut NJ-ohjainjärjestelmää tehtaan tiloissa noin vuoden, ja nyt järjestelmä on valmiina käyttöönotettavaksi”, Aston toteaa.

Tietokannasta hän sanoo seuraavaa: ”Tuotteiden jäljitettävyys on erittäin tärkeää tuotantoprosesseissamme. Järjestelmän luotettavuuden lisäksi myös nopeus on avainasemassa, jotta voimme tehdä tarvittavat päätökset heti. Tällaisen tekniikan toimittaminen Japanissa sijaitsevalle emoyhtiöllemme on tärkeä etu, sillä näin japanilaiset työtoverimme pääsevät käsiksi tarvittaviin tietoihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.”

Tähän mennessä Ricohin tuotantolinjoissa toimivat logiikkaojaimet on pitänyt päivittää uusilla tuotetiedoilla yksitellen. Tämä on vaatinut merkittävästi vaivannäköä. Jatkossa koodinlukijat ja konenäköjärjestelmät pystyvät kuitenkin tarkistamaan yksittäisten komponenttien tiedot ja vertaamaan niitä tietokannan tuotetietoihin sekä päivittämään tietokannan uusilla tiedoilla. Näin säästetään kymmeniä tuhansia puntia ja kehitysajassa monia kuukausia.

”Omronin NJ-sarjaan siirtyminen on suuri harppaus meille”, Aston toteaa. ”Järjestelmällä ohjain voi hakea tietokannasta tietoja ja ladata omia tietoja tietokantaan. Tämä on täysin uutta. Aiemmin palvelin on hakenut tiedot yksittäisistä logiikkaohjaimista eikä päinvastoin.”

Tuotantolaitos valmistaa keskimäärin 15 000 Ricohin ProTM LP5100S -tulostinsarjan värikasettia kuukaudessa. Valikoimaan kuuluu 12 erilaista mallia – muoto ja väri mukaan luettuna. Kaikki värikasettien komponentit toimitetaan Japanista, ja komponenttien yksilöivä sarjanumero ja osanumero on tallennettu QR-koodiin. Lisäksi koodien on täsmättävä oikean värin ja muste- tai jauhetyypin kanssa.

NJ-ohjain otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tässä tuotantovaiheessa. Prosessi käynnistyy kysyntäketjun hallintaosaston laatimalla tuotantoaikataululla. ”Tavoitteena on, että NJ-ohjain voi käyttää tietokannan tietoja skannatun tietolehden avulla ja määrittää tuotekokoonpanon sekä varmistaa, että ainoastaan tuotettavan kasetin osia päätyy tuotantolinjalle”, Aston sanoo. Tällä hetkellä tuotekokoonpanon valitsemiseen kuluu keskimäärin 30 sekuntia, mutta uusi järjestelmä hoitaa toimenpiteen hetkessä sekä estää väärien tuotteiden valinnan ja tuottamisen.

”Lopullisena tavoitteenamme on tehdä koneesta täysin etäohjattava – niin että erillistä tietosivua ei tarvita eikä tuotantotiimin tarvitse puuttua prosessiin”, Aston toteaa.

Seuraavaksi NJ-ohjaintekniikkaa hyödynnetään tuotteiden käyttöiän loppuvaiheessa, kun käytetyt kasetit palautetaan tehtaaseen täyttöä varten.

”Kasettien arvo on suhteellisen suuri, ja pyrimme jatkuvasti keksimään uusia tapoja kierrätyksen tehostamiseen”, Aston sanoo. ”Jos kierrätysprosessia aiotaan käyttää, sen on oltava kestävä ja kierrätettyjen tuotteiden on toimittava yhtä hyvin kuin uusienkin.”

Kierrätysstrategia korostaa yrityksen kestävyysperiaatteita. Aston selventää: ”Kun sarjanumero luetaan, NJ etsii tietokannasta tuotekohtaisia tietoja. Näin taataan, että kasetti ei ole ollut järjestelmässä liian moneen kertaan – kaikki osatekijät kuitenkin huomioidaan. Jos komponentti joudutaan valmistamaan, toistuvien valmistuskertojen arvo on arvioitava.”

Ohjain arvioi haettujen tietojen perusteella, ohjataanko kasetti täytettäväksi vai hylätäänkö se. Ohjain selviytyy toimenpiteestä silmänräpäyksessä.

Tässä sovelluksessa korostuvat uusimman sukupolven NJ-sarjan koneohjainten hyödyt vaihtelevissa tuotanto-olosuhteissa. Jopa suurilla tuotantonopeuksilla ohjain mahdollistaa tarkat, kappalekohtaiset päätökset ja tietojenkeruun hetkessä sekä kaksisuuntaisen tiedonsiirron tehtaan tai koko yrityksen tietokantojen ja hallintajärjestelmien tasolla. Näin järjestelmät ovat aiempaa joustavammat ja helpommin uudelleen määritettävissä, minkä lisäksi ne kestävät häiriöitä ja prosessinmuutoksia.

Ohjaimen ja tietokannan välisen tiedonsiirron hyödyt ja yksittäisten logiikkaohjainten määrittämisen tarpeettomuus tekevät NJ:stä entistä kompaktimman ja suunnittelua yksinkertaistavan ratkaisun. Esimerkiksi moniajo-ohjaimena käytettäessä NJ:hin on integroitu turvallisuus- ja liikeohjaustoiminnot, joten erillisiä järjestelmiä ei tarvita.

Jos NJ:n ja Ricohin Ison-Britannian-tietokannan välinen tiedonsiirto toimii käytännössä yhtä tehokkaasti kuin testeissä, yritys ottanee käyttöön vastaavanlaisia ratkaisuja myös muilla tuotantolinjoilla Ricohin ProTM LP5100S -sarjan tulostinten lisäksi.

Järjestelmän hallinnassa Aston käyttää konekäyttöliittymänä mieluiten Omronin uutta NA-sarjaa. Aiemmin Ricohin Ison-Britannian-yksikkö on ottanut käyttöön useita NS-sarjan konekäyttöliittymiä. Aston selittää uutta valintaa seuraavasti: ”NA:ssa on valmiina monipuolisen sisällön käyttömahdollisuus. Järjestelmällä voi katsella muun muassa valokuvia, videoita ja PDF-tiedostoja, joten laitteiston ja prosessien hallinta on erittäin selkeää. Tästä on hyötyä erityisesti vianmäärityksessä ja ylläpitotoimenpiteissä.”