Login

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Register

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Thank you for your interest

You now have access to EtherNet/IP-koneratkaisu

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

EtherNet/IP-koneratkaisu

Nykyaikaisten koneiden asetusten määrittäminen käy harvoin käden käänteessä. Teho-, luotettavuus- ja liitettävyysvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti – samoin kuin koneiden monimutkaisuus. Ongelmien ratkaisussa on apua toimivista standardeista, ja Ethernet/IP onkin hyvää vauhtia vakiintumassa sekä laitevalmistajien että loppukäyttäjien valinnaksi.

CJ2-ohjainperheen ja muiden Ethernet-pohjaisten automaatiotuotteiden turvin saat täyden hyödyn yksittäisestä EtherNet/IP-verkosta konekäyttöön. Kysy kampanjatarjousta!

Edut

  • Johdotus- ja suunnittelutöihin kuluu jopa 30 % vähemmän aikaa: I/O-yksiköiden ja verkkolaitteiden jakaminen samassa EtherNet/IP-koneverkossa helpottaa johdotusta ja pienentää kehitystyöhön kuluvaa aikaa jopa 30 %.
  • Yksinkertainen konearkkitehtuuri: nyt voit ketjuttaa miltei kaikki koneen automaatio-osat samalla liitännällä ja näin yksinkertaistaa järjestelmää – useita erillisiä verkkoja ei enää tarvita..

  • Käytä turvallisuusmäärityksiä, ohjelmia ja varmenteita uudelleen: modulaarinen itsenäinen NX-turvaohjain on laajennettava ratkaisu, jonka voi säätää kaikkien konekokojen vaatimusten mukaiseksi – näin turvallisuusprojektien joustavuus ja uudelleenkäytettävyys paranevat entisestään.
  • Entistä parempi koneen tuottavuus ja huollon tehokkuus: Laitetietojen tarkastelu ja määrittäminen onnistuu kätevästi käyttöpäätteellä ja logiikkaliitännöillä, joten huoltohenkilöstö pysyy ajan tasalla ja on valmis toimimaan heti, kun tarvetta on. Tuloksena entistä parempi tuottavuus ja vähemmän seisokkiaikoja.

Kysy tarjousta Ethernet/IP-ratkaisustamme