Ominaisuudet

Yksi ohjelmisto automaatiojärjestelmää varten

CX-One-ohjelmiston avulla voit määrittää ja ohjelmoida useita eri laitteita, kuten logiikkapiirejä, käyttöpäätteitä, liikkenohjausjärjestelmiä tai verkkoja. Tarvitset vain yhden ohjelmistopaketin, yhden asennuksen ja yhden lisenssinumeron.

  • Ohjelmisto tukee logiikoiden ja käyttöpäätteiden ohjelmointia, verkkoja, liikettä ja ohjausta, rajoituksia ja kytkentöjä sekä antureita.
  • Kaikkien laitteiden määrityksessä ohjelman ulkoasu ja käyttöliittymä on samankaltainen
  • Yksi asennus ja lisenssinumero riittää koko ohjelmistolle
  • WWW-rekisteröinti tarjoaa ilmaisia päivityksiä ja kirjastoja sekä FAQ:n ja opastuksia.

Structures & Arrays

V4_Structures & Arrays.jpg

Luo kehittyneitä ohjelmia käyttämällä identtisistä tietotyypeistä (taulukko) tai erilaisista tietotyypeistä (struktuuri) koostuvia datalohkoja. Uusia käyttäjän määrittämän tyypin jäsensymboleita on helppo käyttää ohjelmasta. Symbolien luominen on nopeampaa automaattisen muistiallokoinnin ja hallinnan ansiosta, ja lisäksi voit valvoa kaikkia jäsensymboleita helposti valvontaikkunassa käyttämällä vain symbolien nimiä. Struktuuri- ja taulukkorakenteen käyttäminen toimintolohkon tulo- ja lähtömuuttujina tarjoaa helpon useiden parametrien ohituksen ja yhtenäisen asettelun. Yhtenäinen ja selkeä tietohierarkia helpottaa ohjelman luettavuutta kehitystyön ja ylläpidon yhteydessä. Järjestelmä tukee myös monimutkaisia ohjelmatietoja, kuten sisäkkäisiä struktuureita, struktuuritaulukoita ja taulukoita struktuurin elementteinä.

Timers & Counters

V4_Timers & Counters.jpg

Erilliset symbolit AJASTIN- (vähenevä) ja LASKIN-tietotyypeille (lisääntyvä) helpottavat huomattavasti ajastimien ja laskurien käyttämistä askelmina Ladder-ohjelmoinnissa, sillä niiden nollaaminen ja tarkistaminen voidaan tehdä viittaamalla pelkästään niiden nimeen. Yhdessä automaattisen allokointitoiminnon kanssa voit määrittää ajastin- tai laskurityypin symbolin, jolloin sinun ei tarvitse enää koskaan huolehtia sen tallennuspaikasta. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä ei vaadi ollenkaan ylläpitoa tai osoitteiden korjaamista, kun ohjelma kasvaa tai askelmia kopioidaan uuteen projektiin. Järjestelmä tukee myös ajastin- ja laskuritaulukoita.

Smart input

V4_Smart Input.jpg

Uusi älykäs ohjelmien syöttö vähemmillä painikkeen painalluksilla mahdollistaa entistä nopeamman ohjelmoinnin. Helppokäyttöiset ikkunat, symbolien selaus ja työkaluohjeet vähentävät virheiden ja kirjoitusvirheiden korjaamista käyttöönoton aikana. Kirjoitettaessa ohjeita tai symbolien nimiä ennakoiva tekstiselain näyttää mahdolliset vastaavuudet, jotka on helppo valita. Seuraavien tulon ja lähdön symbolien osoitteet lisätään automaattisesti, mikä nopeuttaa uuden ohjelman luomista, ja Kopioi/liitä-toiminto mahdollistaa sarjaosoitteiden kopioimisen helposti. Liitettäviä askelmia ei tarvitse piirtää manuaalisesti, sillä ne ja useat monimutkaisetkin toiminnot, kuten rinnakkaisliitännät (OR) tai toimintolohkokutsut, lisätään automaattisesti. Tuloksena on älykkäämpi, nopeampi ja helppokäyttöisesti ohjelmointimenetelmä.

EtherNetIP setup wizard

EtherNetIP setup wizard.jpg

Ohjatun EIP-asetustoiminnon ansiosta verkkosymbolien määrittäminen ohjainten välisiin datalinkkeihin on helppoa ja nopeaa tuomalla tunnisteet CX-Programmer.

Position Control Verification

V4_Position Control Verification.jpg

Paikoitusyksiköiden ohjaustoiminnon tarkistuksella voidaan näyttää kaaviomuodossa asemat tai nopeudet ajan mukaan ja tarkistaa siten siirtoa edeltävät toiminnot. Järjestelmä voi tarkistaa jopa neljän akselin liikkeet:  

  • kaikki akselit
  • yhden/kahden akselin interpolointi
  • pulssilähdön käskyt.

Tekniset tiedot & tilaustiedot

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Ilmaisimet

CX-Designer

CX-Designer2.jpg
CX-Designerilla voidaan luoda näyttösivuja NS-sarjan ohjelmoitaville päätteille. CX-Designer voi myös tarkistaa luodun sovelluksen toimivuuden tietokoneella. CX-Designer mahdollistaa tehokkaan näyttösivujen luomisen, simuloinnin ja projektin käyttöönoton. Käyttäjät voivat kehittää näyttösivuja entistä tehokkaammin helppokäyttöisen tukiohjelmiston avulla. CX-Designerissa on noin 1000 toiminnallista objektia, joissa on grafiikka ja kehittyneet toiminnot. Niiden ansiosta myös aloittelevat käyttäjät voivat luoda näyttöjä näyttöobjekteja järjestelemällä.

CX-Integrator

CX-Integrator2.jpg
CX-Integrator on CX-One-ohjelmiston mukana tuleva väylien pääasiallinen määritysohjelma. Se helpottaa monia toimintoja, kuten eri väylien yhteystilojen valvontaa, parametrien asetusta ja vianmääritystä.

CX-Motion

CX-Motion
CX-Motionin avulla voidaan luoda, muokata ja tulostaa parametreja, paikoitustietoja ja liikkeenohjaimen vaatimia ohjelmia (G-kieli), siirtää dataa liikkeenohjausyksiköihin ja valvoa niiden toimintaa. Tehosta liikkeenohjauksen jokaista työvaihetta alkaen ohjelman kehittämisestä aina järjestelmän käyttöön asti.

CX-Motion MCH

CX-Motion.jpg
Ohjelmoi CS1W-MCH71- ja CJ1W-MCH71-liikkeenohjausyksiköitä hyödyntäviä liikkeenohjaussovelluksia sekä määrittää järjestelmäparametreja, sijaintitietoja, liiketehtäväohjelmia ja CAM-tietoja.

CX-Motion NCF

CX-Motion NCF
Tällä integroidulla ohjelmistolla voidaan nopeasti luoda paikka-ajoon perustuvia liikkeenohjausratkaisuja Mechatrolink II -pohjaisissa järjestelmissä.

CX-Motion Pro

CX-MotionPro.jpg
CX-Motion Pro tekee liikkeenohjauksen ohjelmoinnista selkeää, helppoa ja nopeaa.

CX-Position

CX-Position
CX-Position helpottaa paikoitusyksiköiden ohjauksen osa-alueita alkaen aina paikoitusyksiköiden (NC-yksiköiden) tietojen luomisesta ja muokkauksesta käytönaikaiseen online- toimintaan ja toiminnan valvontaan asti. Ohjelmistoon kuuluu tuottavuutta lisääviä toimintoja, kuten automaattisesti luotavat projektitiedot ja olemassa olevan datan uudelleenkäyttö.

CX-Process

CX-ProcessTool.jpg
CX-Process yksinkertaistaa prosessiohjauksen kaikkia vaiheita alkaen säätöpiirien luomisesta ja siirrosta LCB-kortteihin aina testaamiseen asti (PID-parametrien viritys jne.). Säätöpiirejä voidaan luoda kätevästi siirtämällä toimilohkoja ruudulle ja liittämällä ne toisiinsa hiiren avulla.

CX-Programmer

CX-Programmer v9.1.jpg
CX-Programmer tarjoaa yhteisen ohjelmointiympäristön kaikille Omron-logiikoille aina mikrologiikoista suurimpiin Duplex-järjestelmiin asti. Sen avulla voidaan logiikkaohjelma muuntaa ja käyttää uudelleen eri logiikkamallien välillä. Myös vanhemman sukupolven ohjelmointiohjelmistoilla tehdyt ohjelmat voidaan helposti tuoda ja muuntaa ne uusille logiikoille sopiviksi.

CX-Protocol

CX-Protocol2.jpg
Luo tiedonsiirtokäytännöt (protokollamakrot), joita käytetään tiedonsiirrossa sarjalaitteiden ja sarjaliikennettä käyttävän logiikan välillä.

CX-Sensor

cxsensor.jpg
CX-Sensorilla voidaan määrittää ja valvoa Omronin ZX-sarjan antureita helppokäyttöisissä näytöissä. Graafisessa valintaikkunassa voidaan tarkastella ja vertailla useiden antureiden tietoja samanaikaisesti, mikä mahdollistaa monimutkaisten prosessien määrittämisen. Ohjelmistossa on myös ohjain, jolla tietoja saadaan käyttöön Omronin sarjaohjausyksiköstä (SCU) ja muista Omron-sovelluksista, kuten CX-Supervisorista. Omronin CX-Server OPC -sovelluksen avulla voidaan valvoa reaaliaikaisesti tietoja Microsoft Excelissa.

CX-Simulator

CX-Simulator2.jpg
CX-Simulatorin avulla voidaan testata logiikkaohjelman toiminta, kiertoaika ja lyhentää ohjelman testausta jo ennen oikean logiikan käyttöönottoa. CX-Simulator tukee CS/CJ/CP-sarjan logiikoita.

Network Configurator for EtherNetIP

NetworkConfigurator.jpg
Network Configurator for EtherNet/IP -ohjelmisto mahdollistaa EtherNet/IP-yksiköiden ja ohjainten välisten datalinkkien määrittämisen.
Tekninen tuki

Tekninen tuki

Service & Support
Vaikka sivustollamme on runsaasti teknisiä tietoja , Omron on kehittänyt myös oman sivuston, josta löydät teknisen informaation lisäksi myös paljon erilaista tukimateriaalia.
Ladattavat tiedostot

Esitteet

Näytä kaikki esitteet

Käyttöohjeet

Näytä kaikki käyttöohjeet

Ohjelmistotyökalut

download

CX-One TRIAL Ohjelma

en ZIP 3,92 kB
o

Ole hyvä ja tai luo tili asiakirjan lataamista varten

Näytä kaikki ohjelmistotyökalut

Onko sinulla kysyttävää?

Olemme valmiita auttamaan.

Ota meihin yhteys

Tilaa uutiskirje

Tuoteinnovaatioita, -ratkaisuja ja -palveluja koskevat uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Kiitos Omron eNews -tilauksestasi. Saat meiltä pian sähköpostin, joka sisältää linkin tilauksen aktivoimiseksi. Käytämme tätä tapaa sekä lakisyistä että varmistaaksemme, ettei kukaan väärinkäytä sähköpostiosoitettasi.

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Tuotteen ohjeistus

Lataa tietosivut, käyttöoppaat ja esitteet.

Siirry latauskeskukseen

Koulutukset

Kouluttaudu parhaiden insinööriemme johdolla. Tasot alkeista edistyneisiin.

Tarkastele kursseja