Sysmac Studio

Ominaisuudet

Ainutlaatuinen integroitu kehitysympäristö

Sysmac Studio on kehitetty koneenvalmistajien tarpeisiin – koko järjestelmän hallinta yhdellä ohjelmistoympäristöllä. Siinä yhdistyvät asetusten määritys, ohjelmointi, simulointi, valvonta ja kätevä käyttöliittymä. NJ-sarjan koneautomaatio-ohjainten hallintaan ei tarvita muita ohjelmistoja. Sysmac Studiossa logiikka, liikkeenohjaus ja konenäkö ovat ohjattavissa samalla alustalla. Kehitysympäristön ytimessä ovat seuraavat tuotesarjat:

  • NJ/NX-sarjan ohjaimet
  • NA-sarjan konekäyttöliittymä
  • NX-sarjan I/O- ja turvayksiköt
  • G5-sarjan servo
  • MX2-sarjan ja RX-sarjan taajuusmuuttaja
  • FH- ja FQM-konenäköjärjestelmä ja -anturi
  • GX-verkkolaitteet
  • Älykkäät E3 N -anturit
  • ZW-sarjan mittausanturit
Ohjelmistopaketti sisältää myös muita konekäyttöliittymien suunnittelutyökaluja ja tietoverkoston määritystyökaluja. Sysmac Studion avulla koko konetta voidaan ohjata ja konfiguroida yhdellä liitännällä, ja käyttäjä voi kehittää ja luoda tehokkaammin kuin koskaan ennen.

Standardit

inlineST.jpg

Tunnettujen standardien mukainen

Sysmac Studio on täysin avoimen standardin IEC 61131-3 mukainen. Se tarjoaa viimeisintä tekniikkaa olevan ohjelmointiympäristön, joka perustuu tikapuukaavioon, rakenteisen tekstin ohjelmointikieliin ja ohjelmajärjestely-yksiköihin, joihin kuuluvat ohjelmat, toiminnot ja toimintolohkot. Lisäksi mukana toimitetaan PLCopen-standardiin perustuvat liikkeenohjauksen ohjeet ja IEC-sääntöjen mukainen ohjekokoelma. Kun ohjelmointiympäristö on tuttu, ei uuden ohjelmiston opetteluun tarvitse kuluttaa aikaa ja ohjelman käyttöönotto sujuu nopeasti.

Muuttujat

iorack.jpg

Ohjelmointi muuttujilla

NJ-sarjan ohjaimen sisäistä muistikarttaa ei tarvitse opetella. Sysmac Studio antaa automaattisesti muistia keskusyksikössä luoduille muuttujille, mikä nopeuttaa kehitystyötä ja vähentää virheitä. Tämän ansiosta ennen ohjelmiston kehittämistä ei myöskään tarvitse odottaa muistiosoitteiden määrityksiä laitteistolle. Laitteisto ja ohjelmisto voidaan suunnitella erikseen, ja niitä voidaan kehittää rinnakkain.

Helppo

overview.jpg

Helppokäyttöinen

Sysmac Studio asettaa mahdollisimman vähän rajoituksia suunnittelumenetelmille, joten suunnittelu voidaan aloittaa mistä tahansa järjestelmän osasta. Suunnittelukonseptiin kuuluvat helppotajuiset käyttömenetelmät, joita koskevat ohjeet eivät häiritse työnkulkua. Tämän ansiosta käyttö on helppoa ja suunnittelutyö voidaan tehdä joustavasti. Virheet asetuksissa ja menetelmissä voidaan korjata välittömästi tai tehdä vasta projektia viimeisteltäessä, kunhan ne eivät johda vakaviin onnettomuuksiin.

Vianetsintä

simulation.jpg

Täydellinen vianetsintä

Sysmac Studio tarjoaa täydelliset toiminnot sekvenssiohjauksen virheenkorjaukseen, kuten asetettujen arvojen muuttaminen ja ohjelmoinnin muuttaminen yhteyden välityksellä. Järjestelmässä on myös liikkeenohjausta simuloivia vianetsintätoimintoja, esimerkiksi tulosten näyttäminen 2D- tai 3D-muodossa ja virtuaalisten laitteiden jälkien näyttäminen. Uusi 3D-simulaatiotyökalu tarjoaa ohjelmoijalle mahdollisuuden nähdä fyysinen liike ja konesekvenssi, joka on suora tulos koodista sekä konfiguraatiosta, joka on valittu toteutettavaksi.

trace.jpg

Jotta liikkeenohjausta voitaisiin simuloida tarkasti, Sysmac Studiossa sisältää ohjeet, joilla voi luoda virtuaalisia ulkoisia signaaleja, kuten positiivisen/negatiivisen rajan vaihtaminen, lähestymissignaali, ulkoinen salpa ja keskitason syötönpysäytyssignaalit. Liikehälytys- ja varoitusohjeet voidaan myös ottaa käyttöön, jotta ohjelmoijalla olisi lisämenetelmiä testata vioista palautumista. Ohjelmistoon kuuluva tiedonjäljitysominaisuus antaa yksityiskohtaista tietoa ja näyttää aikakuvaajan rinnakkain 2D- tai 3D-polun merkkien kanssa. Simulaation tulokset tallennetaan seurantatiedostoon, jolloin suorituskykyä voidaan tarkastella lähemmin ja taata kunnollinen toiminta. Kun 3D-liikesimulaatio yhdistetään prosessorin emulaattoriin, voi ohjelmoija arvioida sekvenssien oikeaa määrittämistä, optimaalista polunohjausta, minimitoteutusaikaa ja muita kriittisiä toimintoja. Tämän tuloksena kuilu koneen konseptin ja käytön välillä pienenee dramaattisesti.

Turvallisuus

Maksimaalinen turvallisuus

Sysmac Studioon kuuluu vakiona edistyksellisiä toimintoja, joilla voidaan suojata sijoitusta ja konetta. Niin pienissä kuin suurissakin projekteissa on tärkeää estää väärät liitännät, väärinkäyttö ja varkaudet. Konetta suojaavat esimerkiksi ohjaimien nimien ja sarjatunnusten vahvistaminen, järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ja ohjaimen kirjoitussuojaukset. Käyttäjäohjelman suorituksen todennus ja projektitiedostojen salasanasuojaus puolestaan suojaavat kehitystyöhön liittyvää immateriaaliomaisuutta. 32 merkin pituiset salasanat takaavat, että järjestelmä on aina suojattu.

Tehtävien

Tehtävien ohjaus

Sekä NJ-sarjan ohjaimessa että Sysmac Studiossa tehtävienhallinta takaa, että ohjausjärjestelmä toimii, kuten on suunniteltu. NJ-sarjan käyttämää tehtäväjärjestelmää käytetään määrittämään toteutustila ja -järjestys prosessisarjalle, kuten esim. I/O-virkistys ja käyttäjäohjelman suoritus. Tämän uuden ohjaustason ansiosta ohjelmoija voi valita, kuinka suoritin toimii toiminta-aikana, ja taata näin koneen yhdenmukaisen toimintanopeuden. Sysmac Studio -ohjelmassa on yksinkertaiset ja selkeät säädöt tehtäväasetuksille sekä tehokkaat työkalut suorituskyvyn arviointiin. Vain validit vaihtoehdot esitetään tehtävien valinnassa, mikä auttaa käyttäjää luomaan asianmukaisen konfiguroinnin. Kun konfigurointi on valittu, ohjelman ajastusta voidaan valvoa ja näin taata optimaalinen käyttö. Tehtävän suoritusajan Task Execution Time Monitor -näyttöä voidaan käyttää yhdessä simulaattorin kanssa, kun halutaan nähdä suoritusajat ennen kuin konfigurointi ladataan fyysiselle ohjaimelle. Näiden uusien ohjelmistotyökalujen avulla käyttäjä voi ennustaa koneen toiminnan ennen asetusten käyttöönottoa sen sijaan, että käyttäjä reagoisi odottamattomaan käyttäytymiseen käyttöönoton aikana.

Tekniset tiedot & tilaustiedot

Ordering information

Automation software

Please purchase a DVD and licenses the first time you purchase the Sysmac Studio. DVDs and licenses are available individually. The license does not include the DVD.

Product

Specifications

Order code

Description

Number of licenses

Media

Sysmac Studio Standard Edition Ver. 1. ⬜⬜

The Sysmac Studio provides an integrated development environment to set up, program, debug and maintain NX/NJ series controllers, other machine automation controllers, EtherCAT slaves and HMI.

 

Sysmac Studio runs on the following OS:

Windows XP (Service Pack 3 or higher, 32-bit version)1
Windows Vista (32-bit version)1
Windows 7 (32-bit/64-bit version)
Windows 8 (32-bit/64-bit version)
Windows 8.1 (32-bit/64-bit version)
Windows 10 (32-bit/64-bit version)

− (Media only)

DVD2

SYSMAC-SE200D

1 license

SYSMAC-SE201L

3 licenses

SYSMAC-SE203L

10 licenses

SYSMAC-SE210L

30 licenses

SYSMAC-SE230L

50 licenses

SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Vision Edition Ver. 1. ⬜⬜ 3 , 4

Sysmac Studio Vision Edition is a limited license that provides selected functions required for FQ-M and FH series vision sensor settings.

1 license

SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement Sensor

Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 5

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition is a limited license that provides selected functions required for ZW-series displacement sensor settings

1 license

SYSMAC-ME001L

3 licenses

SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 6

Sysmac Studio NX I/O Edition is a limited license that provides selected functions required for EtherNet/IP coupler settings.

1 license

SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition4 ,7

Sysmac Studio HMI Edition is a limited license that provides selected functions required for NA-series PTs settings.

1 license

SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Robot Additional Option4

Sysmac Studio Robot Additional Option is a limited license to enable the Vision & Robot integrated simulation.

1 license

SYSMAC-RA401L

Note: Site licenses are available for users who will run Sysmac Studio on multiple computers. Ask your OMRON sales representative for details.

Components

DVD (SYSMAC-SE200D)

Components

Details

Introduction

An introduction about components, installation/uninstallation, user registration and auto update of the Sysmac Studio is provided

Setup disk (DVD-ROM)

1

License (SYSMAC-SE2 ⬜⬜ L/VE0 ⬜⬜ L/ME0 ⬜⬜ L/NE0 ⬜⬜ L/HE0 ⬜⬜ L/RA4 ⬜⬜ L)

Components

Details

License agreement

The license agreement gives the usage conditions and warranty for the Sysmac Studio

License card

A model number, version, license number and number of licenses are described

User registration card

Two cards are contained. One is for users in Japan and the other is for users in other countries

Included support software

DVD media of Sysmac Studio includes the following support software:

Included support software

Outline

CX-Designer

Ver. 3. ⬜⬜

The CX-Designer is used to create screens for NS-series PTs

CX-Integrator

Ver. 2. ⬜⬜

The CX-Integrator is used to set up FA networks

CX-Protocol

Ver. 1. ⬜⬜

The CX-Protocol is used for protocol macros for serial communications units

Network Configurator

Ver. 3. ⬜⬜

The Network Configurator is used for tag data links on the built-in EtherNet/IP port

SECS/GEM Configurator8

Ver. 1. ⬜⬜

The SECS/GEM Configurator is used for SECS/GEM settings.


1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
Tekninen tuki

Tekninen tuki

Service & Support
Vaikka sivustollamme on runsaasti teknisiä tietoja , Omron on kehittänyt myös oman sivuston, josta löydät teknisen informaation lisäksi myös paljon erilaista tukimateriaalia.
Sysmac Library

Sysmac-kirjasto

Sysmac-kirjasto on uusi lisäys Sysmac Studion integroituun kehitysympäristöön. Maksuttomalla verkko-ohjelmistokirjastolla lisensoidut Sysmac Studio -käyttäjät voivat ladata perusteellisesti testattuja toimintoja/toimilohkoja moniin eri alojen sovelluksiin. Kirjastot on tarkoitettu käytettäviksi NX7- ja NJ5-/NJ3-/NJ1-sarjojen koneautomaatio-ohjainten kanssa. Maksuttomat kirjastot auttavat lyhentämään ohjelmointiaikaa ja keskittymään järjestelmän kokonaistehokkuuden parantamiseen. Tarkista Sysmac-kirjaston latauslinkki säännöllisesti, sillä uusia moduuleja lisätään ajoittain.

Lataa Sysmac-kirjasto .

Ladattavat tiedostot

Esitteet

Näytä kaikki esitteet

Esitteet

Näytä kaikki esitteet

Datalehdet

Näytä kaikki datalehdet

Käyttöohjeet

Näytä kaikki käyttöohjeet

Ohjelmistotyökalut

download

Sysmac Studio TRIAL Ohjelma

en ZIP 1,86 GB
o

Ole hyvä ja tai luo tili asiakirjan lataamista varten

Näytä kaikki ohjelmistotyökalut

Onko sinulla kysyttävää?

Olemme valmiita auttamaan.

Ota meihin yhteys

Tilaa uutiskirje

Tuoteinnovaatioita, -ratkaisuja ja -palveluja koskevat uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Kiitos Omron eNews -tilauksestasi. Saat meiltä pian sähköpostin, joka sisältää linkin tilauksen aktivoimiseksi. Käytämme tätä tapaa sekä lakisyistä että varmistaaksemme, ettei kukaan väärinkäytä sähköpostiosoitettasi.

Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.

Download

Tuotteen ohjeistus

Lataa tietosivut, käyttöoppaat ja esitteet.

Siirry latauskeskukseen

Koulutukset

Kouluttaudu parhaiden insinööriemme johdolla. Tasot alkeista edistyneisiin.

Tarkastele kursseja